Apakah Pembolehubah Terhad dan Bebas? (Contoh)The pembolehubah yang bergantung dan bebas mereka adalah dua pemboleh ubah utama mana-mana eksperimen atau penyiasatan. Bebas (VI) adalah yang berubah atau dikawal untuk mengkaji kesannya pada variabel dependen (VD). Yang bergantung ialah pemboleh ubah yang diselidiki dan diukur.

Mereka kemudiannya boleh dilihat sebagai sebab (pembolehubah bebas) dan kesan (pembolehubah bergantung). Bebasnya dikawal oleh penguji, sementara perubahan bergantung pada respon terhadap independen. Berikan contoh: 

Kami ingin melakukan kajian untuk mengkaji kesan penggunaan alkohol terhadap tekanan darah. Jumlah alkohol yang digunakan setiap hari akan menjadi pembolehubah bebas (sebab) dan tekanan darah adalah pemboleh ubah yang bergantung (kesan).

Contoh lain:

-Kesan tembakau pada rintangan fizikal. Penggunaan tembakau (VI), rintangan fizikal (DV).

-Kesan penggunaan gula pada berat badan. Penggunaan gula (VI), berat (VD).

Dalam artikel ini mengenai kaedah saintifik, anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana pembolehubah ini digunakan dalam penyelidikan saintifik.

Konsep pembolehubah bebas dan pembolehubah bergantung

Pembolehubah bebas

Pembolehubah bebas (VI) adalah perubahan atau dikendalikan untuk melihat kesannya pada variabel dependen (VD). Sebagai contoh, dalam satu kajian, kita ingin mengukur kesan ketinggian berat badan. Ketinggian adalah VI dan berat adalah VD.

Ia boleh berdiri sendiri dan tidak terjejas oleh apa yang dilakukan oleh pengeksperimen atau oleh pembolehubah lain dalam eksperimen yang sama; maka namanya "bebas".

Ia adalah pemboleh ubah yang boleh dikendalikan atau dimanipulasi secara sistematik oleh penguji, yang perubahan terkawalnya mempunyai kesan langsung kepada pembolehubah bergantung.

Bercakap dari sudut pandangan matematik, mereka adalah elemen masukan kepada persamaan atau model kajian dan ia diwakili pada paksi abscissa (x) dalam graf.

Dalam erti kata lain, ia adalah "sebab" dalam hubungan yang sedang dikaji. Pada amnya, hanya satu yang dipilih sebagai pembolehubah bebas untuk mengelakkan beberapa faktor yang mempunyai kesan kepada pemboleh ubah bergantung pada masa yang sama.

Sekiranya itu berlaku, sukar untuk mengenal pasti dan mengukur mana-mana perubahan dalam pembolehubah "bebas" yang menyebabkan perubahan dalam tingkah laku yang diperhatikan.

Pembolehubah bebas juga dikenali sebagai pembolehubah terkawal atau pemboleh ubah ramalan bergantung pada jenis kajian.

Pemboleh ubah bergantung

Pembolehubah bergantung (VD) adalah salah satu yang dipengaruhi oleh variabel bebas (VD). Ini mengenai kesannya, tentang apa yang diukur. Sebagai contoh, dalam satu kajian, anda ingin mengukur jumlah matahari yang diterima oleh tumbuhan dan ketinggiannya. Jumlah matahari ialah VI, adalah punca. Ketinggian loji itu akan menjadi RV, kesan yang diukur.

Ia adalah tumpuan kajian secara umum di mana penguji memberi tumpuan kepada pemerhatian dan pengukurannya, untuk melihat bagaimana kelakuannya bertindak balas terhadap perubahan terkawal. Dalam erti kata lain, ia adalah "kesan" yang dikatakan hubungan yang dikaji.

Ini diwakili dalam paksi daripada ordinat (y) graf, kerana ia adalah unsur keluaran model atau persamaan fungsian. Perubahan yang dilihat dalam pembolehubah ini dicatatkan secara teliti sebagai sebahagian asas hasil eksperimen.

Bergantung pada jenis kajian, ia juga boleh dikenali sebagai pemboleh ubah percubaan, pemboleh ubah pembolehubah atau pembolehubah tindak balas.

Mengenal pasti pembolehubah bergantung dan bebas (dengan contoh)

Nama mudah "bergantung" atau "bebas" dapat memberikan gambaran yang tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut untuk memahami sifatnya, karena definisinya nampaknya sangat mudah dan universal..

Terutama dalam sains sosial atau tingkah laku, pengenalpastian pembolehubah yang betul boleh mengelirukan atau tidak begitu jelas. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menguruskan perbezaan untuk memastikan hasilnya relevan dan signifikan

Ramai ulama tidak mengesyorkan menggunakan istilah "bergantung" dan "bebas" untuk kajian yang tidak eksperimen atau sejajar dengan kaedah saintifik.

Walaupun begitu, mereka masih merupakan sebahagian daripada pendekatan metodologi yang paling biasa digunakan dalam penyelidikan sosial.

Latihan berikut adalah cara cepat untuk mengenal pasti atau membezakan pembolehubah yang dipilih, memasukkan nama-nama pemboleh ubah kajian dalam kalimat dengan cara yang masuk akal:

  • / The [Thepembolehubah bebas] menyebabkan perubahan dalam [pembolehubah bergantung], dan tidak mustahil untuknya [pembolehubah bergantung] boleh menyebabkan perubahan dalam [pembolehubah bebas].

Contohnya

1- Menggunakan 2 pemboleh ubah bagi satu kajian, "maklum balas positif" dan "harga diri", dengan senaman yang dicadangkan, akan berbunyi seperti yang berikut: Komen Positif menyebabkan perubahan dalam harga diri dan ia adalah mustahil bahawa harga diri boleh menyebabkan perubahan dalam komen positif.

Dari sudut pandangan yang lebih logik dan saintifik, cadangan sebelumnya membuat banyak akal dan berfungsi untuk menggambarkan pengenalpastian dan pembezaan antara pembolehubah bergantung dan bebas.

Kerana ia dinyatakan dalam mata sebelumnya, dengan lebih mendalam dari segi kajian sosial atau psikologi boleh membincangkan kes-kes yang mempunyai baik harga diri boleh menyebabkan kesan positif kepada orang yang boleh membawa kepada maklum balas positif.

2- Dalam "Pendedahan kepada cahaya matahari meningkatkan tahap kebahagiaan dalam pekerja yang kekal sepanjang hari di pejabat tertutup", menggunakan senaman yang disyorkan, hasil pendedahan cahaya matahari sebagai pembolehubah bebas dan tahap kebahagiaan akan bergantung.

Bebas boleh dikawal dengan masa pendedahan (jam, hari, minggu), dan multi-besaran bergantung di mana anda diminta pekerja pada akhir hari hanya perasaan mereka.

3-Dalam soalan "Apakah faedah atau rangkaian sosial yang teruk pada kanak-kanak?" Anda dengan jelas boleh mengenal pasti rangkaian sosial sebagai pembolehubah bebas, kerana ia diandaikan menyebabkan atau memburukkan lagi kesan yang baik terhadap anak-anak. Kesan ini adalah apa yang dicadangkan sebagai objek kajian, oleh itu ia adalah pemboleh ubah bergantung.

4- Berapa banyak air yang mengalir melalui paip di bukaan yang berbeza? Pembolehubah bebas adalah pembukaan paip air dikawal sebagai ditutup, terbuka sedikit, separuh terbuka dan sepenuhnya terbuka. Pemboleh ubah bergantung adalah aliran air diukur dalam liter setiap minit.

5- Motor elektrik berputar dengan lebih cepat dengan meningkatkan voltan: voltan elektrik dikawal dalam volt, pembolehubah bebas. Kelajuan putaran diukur dalam revolusi setiap minit, pembolehubah bergantung.

Rujukan

  1. Karl L. Wuensc (2004). Pembolehubah Bebas dan Pembolehubah Bergantung. East Carolina University - Jabatan Psikologi. Diperolehi daripada core.ecu.edu.
  2. Robert V. Labaree (2017). Mengorganisir Kertas Penyelidikan Sains Sosial Anda: Pemboleh Bebas dan Bergantung. University of Southern California - Perpustakaan USC - Penyelidikan Penyelidikan. Diperolehi daripada libguides.usc.edu.
  3. Todd Helmenstine (2017). Apakah Perbezaan Antara Pembolehubah Bebas dan Bergantung? Pembolehubah Bebas dan Bergantung. ThoughtCO. Diambil dari thoughtco.com.
  4. Totorial grafik apa yang bebas dan bergantung kepada pembolehubah? Pulih daripada nces.ed.gov.
  5. Pejabat Integriti Penyelidikan (ORI). Contoh kes bagi pembolehubah Bebas dan Bergantung. Contoh Kurikulum ORI - Konsep Penyelidikan Asas. Diambil dari ori.hhs.gov.
  6. Rakan sains. Pembolehubah dalam Projek Anda Sains Fair. Diperolehi daripada sciencebuddies.org.
  7. Andale (2014). Variable Dependent: Definisi dan Contoh / Pembolehubah Bebas (Pemboleh ubah Rawak) Definisi dan Kegunaan. Statistik Cara. Diperoleh dari statistikhowto.com.