Ciri-ciri Nilai Sosial dan 19 ContohThe nilai-nilai sosiokultural adalah satu set peraturan, prinsip dan kepercayaan yang mengawal kelakuan manusia dalam masyarakat.

Mereka dipelajari secara pasif dari usia dini, kerana mereka ditanamkan dalam nukleus keluarga, iaitu hubungan pertama yang setiap orang mempunyai dengan masyarakat. Kemudian mereka terus belajar sepanjang hidup mereka sehingga manusia berinteraksi dalam masyarakat.

Dengan cara ini, nilai-nilai sosiokultural membolehkan manusia untuk mencukupi dengan orang-orang dari kumpulan sosiokultural yang sama, iaitu untuk berkongsi kepercayaan, cita-cita dan prinsip yang sama.

Nilai sosio budaya mempengaruhi pencapaian objektif dan kepuasan keperluan, kerana ia memberi makna kepada interaksi sosial kerana mereka membenarkan mengenal pasti apa yang kita lebih suka atau tidak berdasarkan nilai-nilai yang diasimilasikan semasa zaman kanak-kanak.

Sebagai contoh, semasa remaja anda mempunyai kemungkinan untuk berinteraksi dengan kumpulan yang berlainan, dengan kepercayaan yang berbeza, dan ada kemungkinan memilih kumpulan mana yang anda mahu milik..

10 contoh nilai sosiokultural

- Menghormati tradisi

Nilai ini merujuk kepada penghormatan yang ditimbulkan oleh tradisi masyarakat di mana seseorang hidup. Contoh-contoh tradisi adalah tarian, gastronomi dan perayaan.

2- Patriotisme

Ini adalah nilai yang merujuk kepada penghormatan dan penghargaan kedua-dua simbol kebangsaan (seperti bendera, lambang senjata dan lagu kebangsaan) serta wira-wira setiap negara. Nilai ini dikongsi oleh orang dari negara yang sama.

3- Cinta untuk keluarga

Nilai ini mewakili penghargaan dan kasih sayang yang wujud di antara ahli keluarga. Ia adalah cinta yang tidak mementingkan diri sendiri.

4- Agama

Semasa proses sosialisasi, keluarga menanam di dalamnya agama di mana ia mesti berkembang. Ini boleh menjadi Kristian (katolik, evangelikal, Saksi-Saksi Yehuwa), Yahudi, Islam, Islamis antara lain..

Juga, ia diajar untuk menghormati undang-undang yang dipilih oleh agama yang dipilih. Selama bertahun-tahun, individu memutuskan sama ada meneruskan garis panduan agama itu atau mengambil yang lain.

5- Peace

Nilai ini mewakili keadaan keharmonian yang dikehendaki oleh semua kumpulan sosial budaya, kerana ia bertujuan untuk mewujudkan hubungan yang baik antara manusia, mencapai keadaan ketenangan tanpa konflik.

Keamanan dicapai dengan menghormati, mentoleransi dan menerima idea, fikiran dan tindakan orang lain.

- Persamaan

Ia merujuk kepada hakikat bahawa semua individu mesti dilayan sama. Iaitu, tidak ada pengecualian terhadap mana-mana orang sama ada melalui seks, orientasi seksual, keadaan fizikal, ekonomi, sosial, antara lain.

- Yang benar

Ia adalah nilai yang diperlukan dalam semua masyarakat untuk hidup dalam keharmonian yang sempurna. Ia terdiri daripada menghasilkan interaksi berdasarkan keikhlasan.

Ini bermakna kata-kata kita mesti sesuai dengan tindakan dan tingkah laku kita. Kebenaran melibatkan konsisten dengan apa yang diisytiharkan dan apa yang berlaku.

8- Kebebasan

Ia merujuk kepada keupayaan setiap orang untuk bertindak menurut kehendak mereka, selagi ia mematuhi undang-undang yang ditetapkan, agar tidak membahayakan sesiapa atau apa-apa dengan tindakan mereka.

9 - Cinta yang sombong

Nilai ini berkaitan dengan kasih sayang yang diberikan kepada ibu bapa terhadap anak-anak mereka. Ia dicerminkan melalui penjagaan dan penghormatan yang mereka kaji kepada keturunan mereka sepanjang hidup mereka.

10- Kecantikan

Nilai ini bergantung pada kanun setiap budaya; Oleh itu, konsep ini berbeza dari satu negara ke negara lain.

Apa yang dikatakan orang Eropah sebagai cantik tidak sama dengan apa yang dilihat oleh orang-orang Afrika yang cantik.

11 - Menghormati apa yang asing

Ini adalah nilai asas untuk pembangunan hubungan sosial, kerana seseorang mesti tahu bahawa tidak tepat untuk menyesuaikan harta atau idea orang lain.

12- Tanggungjawab

Nilai ini merujuk kepada komitmen anda dengan sesuatu atau seseorang. Iaitu, adalah keupayaan orang untuk membuat keputusan dan menganggap akibatnya menghasilkannya.

13- Toleransi

Ia adalah keupayaan untuk menerima tindakan atau cita-cita orang walaupun mereka tidak bersetuju dengannya.

14- Empati

Nilai ini adalah mengenai keupayaan manusia memahami apa yang sedang berlaku oleh orang lain.

Ia membolehkan sokongan dan bantuan diperlukan untuk menerima atau mengatasi keadaan.

15 - Menghormati orang tua

Nilai ini berakar pada kebanyakan kebudayaan. Ia merujuk kepada memberikan nilai yang layak untuk orang tua.

Contoh asas yang menunjukkan pemenuhannya adalah apabila kedudukan diberikan kepada seorang lelaki tua di dalam bas, di kereta bawah tanah, atau di bilik tunggu di hospital.

16- Keadilan

Ia merujuk kepada pengawasan set norma, membuat seseorang bertindak menghormati kebenaran dan memberi setiap orang apa yang sepadan dengannya.

17- Terima kasih

Ia merujuk kepada kualiti bersyukur kepada nikmat yang diterima oleh individu lain.

18 - Kemurahan hati

Ia adalah kualiti yang mesti diberikan oleh manusia tanpa mengharapkan apa-apa balasannya.

19 - Ketepatan masa

Ia merujuk kepada usaha yang dilakukan setiap orang untuk tiba pada masa ke temujanji atau untuk menyampaikan pekerjaan dalam masa yang ditetapkan.

Rujukan

  1. Apakah nilai budaya? Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari businessdictionary.com
  2. Nilai SosioCultural dan Budaya Organisasi. Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari researchgate.net
  3. Nilai sosial budaya, moral baru dan keluarga. Diambil pada 20 Julai 2017, dari onlinelibrary.wiley.com
  4. Nilai sosio-budaya. Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari ijf.hr
  5. Perubahan sosial dan nilai tradisi. Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari sciencedirect.com
  6. Nilai sosio budaya dan ekonomi. Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari orgprints.org
  7. Apakah nilai sosial sosial? Diperoleh pada 20 Julai 2017, dari environicresearch.com.