Teks pengenalan Ciri-ciri, Struktur dan JenisThe teks pengantar adalah teks yang mana buku bermula dan fungsi utamanya adalah untuk membentangkan kerja dan penulis.

Ia adalah preseden kepada badan buku dan boleh ditulis oleh pengarang, editor atau pihak ketiga yang mempunyai pengetahuan mengenai subjek yang menduduki buku.

Agak menjelaskan ciri-ciri asas kerja dan menggalakkan pembaca untuk menyelidiki teks itu. Teks pengantar novel selalu dicirikan dengan meninggalkan unsur-unsur ke dalam rasa ingin tahu pembaca.

Teks pembuka ini juga dipanggil dokumen permulaan kepada pembinaan teoretikal. Mereka secara ringkas mendedahkan sebab mengapa karya itu ditulis, cara ia ditulis, konteks dan ideologi tersirat.

Walaupun mempunyai uraian terdahulu, tidak ada aturan untuk struktur itu, tetapi ia mempunyai ciri-ciri umum. Ia juga berguna untuk mengetahui cara memulakan pengenalan: 4 petua berkesan.

Ciri-ciri teks pengantar

1- Mempersembahkan atau memperkenalkan kerja

Inilah fungsi utama teks pengantar, walaupun seperti yang akan kita lihat di bawah, ia mempunyai fungsi lain.

2- Mereka membimbing pembaca mengenai kandungannya

Mereka berfungsi untuk mencari pembaca mengenai subjek yang akan dibangunkan. Banyak kali gelaran buku dan penutup belakang tidak menjelaskan tema pusat kerja.

3- Mengesahkan tujuan kerja

Mereka memberi alasan sebab atau motif yang mendorong penulis untuk membangunkan buku itu, serta tujuannya dengan sama.

4- Mereka menunjukkan sumber maklumat

Menunjukkan sumber dan pengarang yang berfungsi sebagai sokongan untuk kerja. Walaupun ini betul-betul terperinci dalam bibliografi.

5- Mengingatkan tentang pengubahsuaian

Sesetengah penulis mengubah edisi karya mereka selepas edisi, teks pengenalan menunjukkan bahagian mana yang telah diubah suai dan mengapa.

6- Mereka berterima kasih kepada kolaborator kerja

Mereka juga menonjolkan kerja orang-orang yang, walaupun mereka bukan pengarang langsung, telah membantu melaksanakannya.

- Dapatkan bersimpati dengan pembaca

Salah satu premis teks pengantar adalah menarik dan mesra untuk menangkap pembaca dengan pasti.

Struktur teks pengantar

Hampir semua karya atau buku mempunyai teks pengantar, ini disusun supaya pembaca mempunyai idea asas subjek dan mendorong mereka untuk terus membaca.

Walaupun teks pengantar mempunyai struktur dan tujuan yang sama, mereka boleh ditemui secara konkrit dengan beberapa nama, mereka boleh: prolog, pendahuluan, kajian awal, persembahan dan pengenalan.

Idea utama mereka semua adalah untuk membentangkan ringkasan kandungan kandungan utama. Walaupun istilah yang disampaikan bukan sinonim, mereka boleh mengira sebagai teks pengantar. Kebanyakan teks pengantar mempunyai struktur berikut:

  • Tajuk: ia adalah bahagian luar dan kelihatan buku itu. Judul merujuk kepada kandungan dan cuba meringkaskannya.
  • Ringkasan: Ringkasan adalah salah satu contoh terbaik teks pengantar, ia menyingkat dan menentukan kandungan kerja. Abstrak tidak boleh digunakan untuk menafsirkan, menganalisis atau mengkritik kerja atau penulis. Penerbit biasanya memerlukan ringkasan yang tidak terlalu panjang, mereka menganggarkan antara satu hingga dua paragraf untuk yang sama.
  • Abstrak: Abstrak adalah ringkasan yang sama tetapi dalam bahasa Inggeris. Abstrak diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggeris supaya orang-orang dalam bahasa itu dapat melihat apa yang buku itu tentang dan, jika berminat, gunakan terjemahan.
  • Dedikasi: Ia tidak wajib. Tetapi jika penulis ingin meletakkannya, dia boleh pergi ke halaman berikut tajuk. Dedikasi biasanya merangkumi garis pendek dan menjadi wajar ke kanan. Mereka bertujuan untuk orang, institusi dan siapa yang dianggap sesuai oleh penulis.

Jenis teks pengantar

Kata Pengantar

Ia berasal dari bahasa Yunani "pro" yang bermaksud "sebelum" dan dari "Logos"Apa maksud" wacana "? Ini adalah nota yang sentiasa di permulaan kerja, prolog boleh dibentangkan kepada genre yang berbeza, termasuk sastera atau kewartawanan. Ideal dari prolog adalah untuk memudahkan pemahaman teks

Kebanyakan masa mereka diriwayatkan oleh penulis kerja untuk menjelaskan apa yang di bawah pandangannya adalah kandungan asas. Pada masa yang lain prolog ditulis oleh orang terkenal yang menyokong kerja, ini merupakan simbol pengiktirafan di kalangan penulis.

Persembahan

Ini adalah salah satu cara untuk menunjukkan maklumat berdasarkan data dan hasil penyelidikan. Penyampaian ini ditujukan secara terang-terangan kepada pembaca dan selalunya mempunyai tujuan mendedikasikan dan mengucapkan terima kasih kepada pihak ketiga.

Pembentangan biasanya menunjukkan maklumat mengenai cara buku itu dibuat, dan juga sebab buku dan kegunaannya untuk pembaca..

Pengenalan

Dalam pengenalan skop kerja digambarkan dan ringkasan ringkasnya diberikan. Sesetengah pengenalan menunjukkan antecedents yang penting.

Pada saat membaca pengantar, pembaca memfekuskan subjek dalam kata-kata Paul Ricoeur. Perkenalan muncul dalam semua karya penyiasatan dan buku, semua bentuk teks pengantar ini adalah yang paling berulang.

Pengantar

Dalam kata pengantar, penulis biasanya menunjukkan niat dan tujuannya dengan kandungan kerja. Penulis lain, terutamanya genre sastera, menggunakannya untuk memperkenalkan novel yang menceritakan segmen kandungannya sebagai sebahagian daripada plot.

Tujuan teks pengantar

Seperti yang telah jelas, teks pengantar bertujuan untuk memberikan cahaya pembaca kepada kerja. Ini adalah peluang pertama penulis untuk menangkap minat pembaca dan mempertahankan meritinya.

Banyak prologi menawarkan petunjuk untuk penafsiran yang betul mengenai kerja. Profil ringkas yang dibuat harus jelas, ringkas, fasih dan menarik jika ia berkaitan dengan kesusasteraan.

Akhirnya, mereka memberi gambaran tentang trajektori dan kebaikan pengarang kerja untuk menguatkan minda pembaca bahawa sesiapa yang menulis adalah orang yang berpengalaman dan yang, berdasarkan latar belakangnya, janji membaca.

Rujukan

  1. Penyumbang Wikipedia (2017) Pengantar. Diperolehi daripada: wikipedia.org.
  2. Scrip.com (2016) teks pengantar. Diperolehi daripada: es.scribd.com.
  3. Flores, M. (2014) Teks pengenalan. Diperolehi daripada: prezi.com.
  4.  Navarro, M. (1996) Proses kreatif untuk pembinaan teks: tafsiran dan komposisi. Pengajaran editorial. Colombia.