Apakah Laporan Warnock?The Laporan Warnock adalah dokumen yang disediakan oleh Suruhanjaya Pendidikan British pada tahun 1978 merujuk kepada keperluan pendidikan kanak-kanak khas. Penulisan ini berdasarkan kebanyakannya pada model pendidikan khas Inggeris.

Ia dinamakan sempena Helen Mary Warnock, seorang ahli falsafah British yang mengkhusus dalam falsafah pendidikan. Dan presiden suruhanjaya penyelidikan pendidikan khas di negaranya.

Laporan Warnock merujuk kepada program yang didedikasikan untuk kanak-kanak kurang upaya, menekankan sektor pendidikan khas dan keperluan pendidikan khas.

Salah satu premis utama adalah hakikat bahawa semua kanak-kanak mempunyai hak untuk dididik.

Laporan Warnock juga bertujuan untuk mempromosikan model pendidikan, di mana institusi yang mendedikasikannya, dilatih dalam pendidikan khusus. Untuk, dengan cara ini, dapat memberikan perkhidmatan yang sama kepada orang-orang yang mempunyai kesukaran dalam pembelajaran.

Pada masa yang sama, laporan ini bertujuan untuk menghapuskan perbezaan yang ada dalam pendidikan. Memahami bahawa keperluan pendidikan adalah perkara biasa kepada semua kanak-kanak. Dan sekolah itu mesti menyesuaikan diri dengan keperluan individu masing-masing.

Laporan Warnock juga memberi tumpuan kepada idea bahawa sekolah harus menjadi tempat pendidikan dan pada masa yang sama pusat sokongan. Yang boleh menyediakan sumber, nasihat dan maklumat kepada ibu bapa kanak-kanak yang menghadirinya.

Tema utama Laporan Warnock

Laporan Warnock telah memperluas konsep Pendidikan Khas dan Keperluan Pendidikan Khas yang dibangunkan sehingga saat itu.

Menunjukkan bahawa yang pertama harus memuaskan kedua, menjadi keperluan pendidikan khas yang biasa kepada semua anak.

Antara premis utamanya adalah latihan dan peningkatan guru; pendidikan untuk kanak-kanak di bawah lima tahun dengan keperluan pendidikan khas dan, pendidikan untuk golongan muda dari 16 hingga 19 tahun.

Pada masa yang sama, ia memperlihatkan konsep kepelbagaian dan menunjukkan bahawa pendidikan harus selalu mempunyai tujuan yang sama. Menjadi yang baik untuk semua orang berhak.

Latihan dan pembangunan guru

Laporan Warnock menyatakan bahawa semua guru mesti mempunyai syarat-syarat yang perlu untuk mengenali, mengenalpasti dan bekerja dengan kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas. Tidak kira di mana mereka bekerja, ini menjadi tempat biasa atau istimewa.

Ia menetapkan gilirannya, bahawa guru mesti tahu dan menerima konsep keperluan pendidikan khas.

Laporan itu juga mencadangkan termasuk dalam latihan guru akademik, bahagian yang berkaitan dengan latihan dalam keperluan pendidikan khas. Menunjukkan keperluan untuk memasukkan sejumlah kecil pelajar dengan keperluan ini ke dalam kerja mereka. Dengan cara ini untuk dapat mengamalkan langkah-langkah yang dipelajari untuk memenuhi keperluan pendidikan khas pelajar mereka.

Di samping itu, ia menggalakkan idea termasuk sebagai guru guru dengan keperluan khas yang mempromosikan pengajaran, supaya kanak-kanak dapat merasa bermotivasi untuk belajar.

Pendidikan untuk kanak-kanak berumur bawah 5 tahun dengan keperluan pendidikan khas

Menurut laporan Warnock, pendidikan mesti bermula lebih awal bagi mereka yang dilahirkan atau, hadir sejurus selepas kekurangan kelahiran. Ia menganggap pentingnya perkembangan kanak-kanak ini dan hakikat bahawa mereka boleh menerima rangsangan awal mengikut keperluan mereka.

Berdasarkan ini, ia juga mengesyorkan memperluaskan bilangan sekolah semaian dan taska khas bagi mereka yang mempunyai masalah yang lebih serius, mempromosikan dengan cara ini bahawa kanak-kanak ini boleh memulakan tahun sekolah dengan rakan sekelas yang sama umur, dalam kelas biasa.

Pendidikan untuk golongan muda berusia 16 hingga 19 tahun

Laporan Warnock menggalakkan keperluan untuk mewujudkan ruang di mana pendidikan diteruskan untuk golongan muda yang berumur sekolah tetapi yang terus maju dalam pemerolehan pengetahuan.

Untuk tujuan ini, ia menyoroti pentingnya mewujudkan ruang yang dapat memberikan manfaat ini, dengan pendekatan yang diselaraskan merujuk kepada pendidikan postecondary.

Ia menggalakkan idea bahawa golongan muda ini boleh menjadi pakar dan mempunyai ruang untuk pertukaran sosial. Memiliki tujuan asasnya ialah pembangunan autonomi dan kemerdekaannya.

Konsep Kepelbagaian

Ini adalah konsep utama yang digunakan dalam laporan Warnock, yang merujuk kepada hakikat bahawa keperluan pendidikan khas adalah wujud untuk semua kanak-kanak, kerana masing-masing memerlukan dan patut perhatian individu dan komprehensif untuk belajar dan berkembang..

Ia adalah tanggungjawab sekolah untuk menyediakan sumber pendidikan yang diperlukan dan mengimbangi kesukaran pembelajaran pelajar. Untuk memenuhi permintaan yang berbeza dan mengelakkan kesukaran.

Dari perspektif ini, tidak akan ada lagi dua kumpulan kanak-kanak yang berbeza. Tanggapan orang kurang upaya yang menerima pendidikan khas dan orang kurang upaya yang menerima pendidikan dihapuskan. Semua kanak-kanak mempunyai keperluan pendidikan.

Apakah keperluan pendidikan khas (SEN)?

Dengan definisi, SEN adalah keperluan yang dialami oleh individu-individu yang memerlukan bantuan atau sumber yang biasanya tidak tersedia dalam konteks pendidikan mereka. 

Laporan Warnock merujuk kepada keperluan pendidikan khas (SEN) seperti yang merujuk kepada beberapa kesukaran dalam pembelajaran.

Ini mungkin sementara atau kekal dan memerlukan perhatian khusus dan sumber pendidikan. Menawarkan orang ramai kemungkinan perkembangan peribadi mereka melalui pengalaman belajar yang bersesuaian dengan reka bentuk kurikulum.

Keperluan pendidikan khas berkait rapat dengan ciri-ciri individu setiap anak.

Ia adalah sekolah yang mesti mempunyai kapasiti untuk menanggapi tuntutan yang berbeza. Menyambut semua kanak-kanak, tanpa mengira keadaan masing-masing, memasukkan mereka dengan pedagogi yang memberi tumpuan kepada kanak-kanak itu, dan dengan itu dapat memenuhi keperluan pendidikan khas mereka.

Laporan Warnock selanjutnya berpendapat bahawa SEN adalah perkara biasa bagi semua kanak-kanak, dengan fokus kepada konsepsi kepelbagaian mereka, mengikut mana setiap anak mempunyai kebutuhan pendidikan individu untuk dapat belajar.

Sebagai mereka yang mempunyai kesukaran dalam mempelajari orang-orang yang akan memerlukan perhatian dan sumber khusus.

Untuk kes ini, laporan Warnock mencadangkan lima peringkat untuk penilaian SEN dan sokongan atau penyediaan yang bersesuaian dengan setiap keperluan: Guru Pendidikan Khas, kaunselor, pasukan interdisipliner tempatan dan serantau dan, tutor atau pengarah.

Ia juga mencadangkan penubuhan rekod individu untuk setiap kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas. Terperinci dalam ini manfaat yang anda perlukan untuk perkembangan dan perkembangan peribadi anda.

Apakah Pendidikan Khas (EE)?

Pendidikan difahami sebagai kebaikan yang mana semua orang mempunyai hak, menjadi matlamat atau objektif yang sama, sama untuk semua. Di samping itu, mereka tidak membezakan antara kepelbagaian subjektif yang wujud dalam masyarakat.

Ini adalah konsep Pendidikan Khas (EE) yang mempopularkan laporan Warnock, mempromosikan semakan konsep di peringkat antarabangsa.

Tujuan utama yang harus dipromosikan Pendidikan ialah peningkatan pengetahuan individu tentang dunia yang mengelilinginya dan pemahamannya. Di samping itu, pemahaman tentang tanggungjawab mereka sendiri sebagai subjek yang dipunyai oleh masyarakat dan menyediakan semua alat untuk subjek memperoleh autonomi dan kemerdekaan mereka, dapat mengarahkan dan mengawal dengan cara ini, kehidupan mereka sendiri.

Menurut prinsipnya, laporan Warnock menetapkan bahawa EE mesti mempunyai karakter pelengkap dan tambahan terhadap pendidikan biasa.

Atas sebab ini, ia juga menunjukkan bahawa sekolah-sekolah khas bukan sahaja harus mendidik kanak-kanak yang kurang upaya yang teruk, tetapi juga menjadi pusat sokongan. Menyediakan maklumat, nasihat dan sumber kepada ibu bapa dan sekolah biasa.

Pendidikan Khas kemudian terdiri daripada satu set faedah yang bertujuan untuk memenuhi keperluan khusus seseorang, yang mempunyai ufuk, untuk mendapatkan sedekat mungkin untuk pencapaian tujuan pendidikan..

Dalam model pendidikan boleh didapati Pendidikan Inklusif, Pendidikan Khas dan Integrasi Sekolah.

Pendidikan Inklusif, lahir dari model sosial ketidakupayaan. Beliau menganggap bahawa semua kanak-kanak adalah berbeza antara satu sama lain, dan bahawa ia adalah sekolah dan sistem pendidikan yang perlu berubah untuk memenuhi keperluan individu semua pelajar. Sama ada mereka mengalami masalah pembelajaran atau tidak.

Pendidikan Khas perlu difahami sebagai satu set faedah yang direka untuk memastikan proses pendidikan yang komprehensif untuk orang yang mempunyai keperluan pendidikan khas.

Merangkumi manfaat seperti perkhidmatan, teknik, strategi, pengetahuan dan sumber pedagogi mengikut keperluan yang berbeza, sama ada sementara atau kekal.

Integrasi Sekolah berfungsi sebagai sistem penyatuan pendidikan biasa dan Pendidikan Khas, menyediakan perkhidmatan individu kepada kanak-kanak dengan keperluan pendidikan khas.

Laporan Warnock didasarkan pada analisis situasi Pendidikan Khas di Inggris.

Premis dan cadangannya adalah model dan rujukan bagi perancangan dan penyeragaman sumber pendidikan khas di beberapa bahagian dunia.

Sejak penciptaannya, bukan sahaja konsep Konsep Pendidikan Khas dan Keperluan Pendidikan Khas telah diperluaskan, tetapi juga terdapat kemajuan besar dalam isu ini..

Rujukan 

  1. Alan Hodkinson, P. V. (2009). Isu Utama dalam Keperluan Pendidikan Khas dan Kemasukan.
  2. Jawatankuasa, G. B. (2006). Keperluan Pendidikan Khas: Laporan Ketiga Sesi 2005-06. Pejabat Stationery.
  3. Gates, B. (2007). Pembelajaran Kurang Upaya: Ke Arah Penyertaan. Elsevier Health Sciences.
  4. Katharine T. Bartlett, J. W. (1987). Kanak-Kanak Dengan Keperluan Khas. Penerbit Transaksi.
  5. Mary Warnock, B. N. (2010). Keperluan Pendidikan Khas: Pandang Baru. A & C Black.
  6. Tassoni, P. (2003). Menyokong Keperluan Khas: Memahami Penyertaan pada Tahun-tahun Awal.
  7. Laporan Warnock (1978). (n.d.). Diambil dari Educationengland.
  8. Laporan Warnock (Pandangan lanjut) dan Rang Undang-Undang Kanak-kanak (Perlindungan) yang Belum Lahir. (1985). Perpustakaan Dewan Rakyat, Bahagian Penyelidikan.
  9. Warnock & SEN (n.d.). Diperolehi daripada Butiran Bantuan Khas.