Perbezaan dan Ciri Sosial Sosialis dan KeduaSosialisasi merujuk kepada hubungan individu dengan persekitaran mereka. Bergantung pada peringkat di mana ia berlaku, ada perbincangan sosialisasi primer atau sekunder.

Sosialisasi utama ialah tempoh kehidupan individu, di mana dia mempunyai hubungan pertama dengan lingkungannya. Semasa peringkat ini, orang membuat dan membina diri berdasarkan apa yang mereka pelajari dalam hubungan luar tahun pertama kehidupan.

Sebaliknya, sosialisasi sekunder merujuk kepada tahap kehidupan seseorang di mana dia belajar bagaimana bertindak dalam masyarakat. Mempunyai pengetahuan asas yang diperoleh dalam sosialisasi utama, pada tahap ini individu belajar bagaimana berperilaku dan tindakan apa yang harus ada sebagai respons.

Institusi utama di mana sosialisasi utama disampaikan adalah keluarga. Di dalamnya konsep asas kewujudan bersama atau nilai seperti cinta, kepercayaan, hormat dan kejujuran dipelajari..

Jenis hubungan yang berkembang pada tahun-tahun awal biasanya menentukan perkembangan ciri-ciri sosial individu. Institusi lain yang disatukan di seluruh dunia dan dari mana pengaruh penentuan sosialisasi utama dilaksanakan adalah sekolah.

Agen lain yang boleh mempengaruhi sosialisasi utama ialah pembentukan sekelompok persahabatan yang mana kepercayaan dapat digunakan, yang berkenaan dengan rumah, tidak dibenarkan. Media juga memainkan peranan yang besar. Seorang kanak-kanak atau remaja boleh tertarik dan dibujuk oleh kandungan yang dikeluarkan oleh mereka.

Sosialisasi sekunder biasanya terletak pada masa peralihan dari masa remaja hingga dewasa. Nilai-nilai yang diperoleh dari rumah mengalami transformasi kerana individu perlu berkaitan dengan bidang yang berbeza seperti akademik atau kerja, dari sudut pandangan autonomi dan tanpa perlindungan keluarga.

Peringkat dalam sosialisasi: primer dan sekunder

Sosialisasi utama

Ejen

Sebagai entiti yang menjana hubungan pertama dengan individu, kita boleh mengenal pasti sebagai agen sosialisasi utama terutamanya tiga institusi atau kumpulan.

Keluarga

Yang pertama adalah keluarga, dengan penekanan kepada keluarga nuklear. Keluarga memenuhi keperluan nutrisi dan kewangan kanak-kanak tanpa mengetahui.

Di samping itu, komposisi kumpulan keluarga menentukan perkembangan orang pada masa akan datang, kerana kanak-kanak sering tidak sedar meniru tindakan yang dilakukan oleh ibu bapa mereka.

Sekolah

Sebagai tambahan kepada keluarga, agen lain yang lain adalah sekolah, di mana bayi dimasukkan dari usia dini. Walaupun terdapat kemungkinan bersaudara dalam kumpulan keluarga, di sekolah yang lain diketahui dan keberadaan lebih banyak orang yang mempunyai persamaan dan perbezaan diasimilasikan..

Orang tidak boleh mengabaikan pengetahuan yang diperoleh secara semula jadi dalam hubungan guru-pelajar, yang mula menentukan hierarki institusi.

Media

Akhir sekali, pengaruh media pada perkembangan utama individu tidak boleh diabaikan..

Kanak-kanak sentiasa terdedah kepada kandungan televisyen atau radio yang ditujukan kepada khalayak mereka, tetapi ini telah di-demokratik lagi dengan penganjuran telefon pintar pintar, yang membolehkan bayi memilih kandungan yang mereka inginkan..

Teori

Bapa psikoanalisis, Sigmund Freud, dalam teori keperibadiannya memisahkan keadaan fikiran menjadi tiga komponen: identiti, ego dan superego.

Perkara pertama yang menjadi dirinya sebagai identiti, diikuti dengan superego yang berkembang pada zaman kanak-kanak dan remaja dan yang mula membentuk kesedaran menjadi.

Di antara remaja dan dewasa ego berkembang, lebih berkaitan dengan sosialisasi sekunder, yang membolehkan individu membuat keputusan yang rasional dan matang (Journal Psyche, s.f).

Satu lagi psikologi penting dalam bidang ini ialah Jean Piaget, yang berteori tentang pembangunan kognitif dan membahagikannya kepada empat bahagian dalam apa yang akan menjadi semua pertumbuhan manusia, mulai dari pengetahuan dan pembelajaran deria kepada perkembangan pemikiran logik , abstrak dan simbolik (Fischer, 1980).

Sosialisasi sekunder

Ia berlaku di peringkat akhir pertumbuhan, iaitu, pada senja remaja dan permulaan dewasa. Dengan sosialisasi sekunder, apa yang dipelajari di rumah dikendalikan tetapi ia dilakukan di luar rumah.

Pengetahuan yang diperoleh adalah apa yang dilihat oleh individu tentang bagaimana bertindak dan berkelakuan dalam persekitaran yang berbeza, dengan peredaran masa, ia mestilah berkaitan. Sekolah ini, terutamanya sekolah menengah dan dalam banyak kes, universiti adalah bidang di mana sosialisasi sekunder berkembang sepenuhnya.

Permohonan

Sentiasa, beberapa kajian dijalankan menggunakan pendekatan yang berbeza berkaitan dengan sosialisasi primer atau sekunder. Kebanyakan mereka bertujuan untuk cuba melihat atau menunjukkan pengaruh tahun-tahun pertama kehidupan dan pertumbuhan dalam perkembangan kehidupan dewasa yang kemudian.

Satu kajian yang dijalankan oleh Callary, Trudel dan Werthner (2011) menganalisis kehidupan lima wanita Kanada dan pengaruh sosialisasi utama dan menengah dalam pilihan kehidupan profesional mereka.

Terdapat aplikasi lain yang berkaitan dengan pembelajaran bahasa, seperti yang dikembangkan oleh Mangubhai pada tahun 1977. Klasifikasi sosialisasi ini dapat diterapkan pada satu kelompok populasi atau seluruh masyarakat.

Inilah kes kajian yang dilakukan oleh Jaspers, Lubbers dan Ultee (2009), yang menganalisis kesan sosialisasi primer dan sekunder mengenai wawasan perkahwinan antara dua orang seks yang sama, dua tahun selepas ia diluluskan di Belanda..

Kajian ini memfokuskan pada kedudukan utama, yang dikonseptualisasikan dari rumah dan kedudukan sekunder, yang secara amnya bervariasi dengan hubungan yang dibuat di sekolah-sekolah dan pengaruh media di mana kedudukan politik yang berbeza dicerminkan..

Rujukan

  1. Arheart, K., Johnson, K., Rew, L. dan Thompson, S. (2013). Prediktor tingkah laku mempromosikan kesihatan remaja yang dibimbing oleh teori sosialisasi utama. Jurnal Untuk Pakar Perawat Pediatrik18(4), 277-288. doi: 10.1111 / jspn.12036.
  2. Callary, B., Trudel, P. dan Werthner P. (2011). Membentuk Jalan Lima Pelatih Wanita Membangun: Sosialisasi Rendah dan Sekunder mereka. Jurnal Pendidikan Kejurulatihan Universiti Ottawa. 4 (3), 76-96.
  3. Fischer, K. (1980). Teori perkembangan kognitif: Kawalan dan pembinaan hierarki kemahiran. Kajian Psikologi. 87 (6). 477-531.
  4. Jaspers, E. Lubbers, M., & Ultee, W. (2009) Sosialisasi primer dan sekunder mengenai sokongan untuk perkahwinan sesama selepas disahkan di Belanda. Jurnal Isu Keluarga. (30), 714-745.
  5. Jurnal Psyche (ms.). The Freudian Theory of Personality. Jurnal Psyche. Diperolehi daripada journalpsyche.org.
  6. Mangubhai, F. (1977). Sosialisasi utama dan faktor kebudayaan dalam pembelajaran bahasa kedua: membimbing jalan melalui wilayah separa carta. Kajian Australia mengenai Linguistik Gunaan. S (14). 23-54.
  7. Thompson, K (2014). Perspektif Functionalist pada Keluarga. ReviseSocialology. Pulih daripada revisesocialology.com.