Apa Kajian Fizik?Kajian fizik perkara itu, pergerakannya dan perilakunya dalam masa dan ruang tertentu.

Ia boleh dikatakan bahawa fizik adalah sains semulajadi yang mengkaji tingkah laku badan di alam semesta, oleh itu, ia mengkaji cara alam semesta berlaku. Ia adalah salah satu daripada disiplin akademik tertua, sejak wujudnya wujud dari rupa astronomi.

Secara etimologis, kata fizikal berasal dari istilah Yunani "physos" (alam), dan merujuk kepada kajian alam semula jadi. Dengan cara ini, selama kira-kira dua ribu tahun, fizik telah dikaji sebagai sebahagian daripada falsafah semulajadi, yang merangkumi kimia dan biologi serta cabang-cabang matematik tertentu..

Dalam abad ketujuh belas, terima kasih kepada Revolusi Saintifik, fizik pertama kali dilihat sebagai cawangan bebas sains yang berkaitan dengan cara yang antara disiplin dengan bidang penyelidikan lain seperti Biofizik dan kimia kuantum. Ini tidak mustahil kerana had fizik tidak dibatasi dengan tegas.

Fizik mengkaji spektrum topik yang luas yang membolehkan ia menyumbang dengan kemajuan teknologi yang bermula dari penjelasan teoritis semata-mata mengenai fenomena perkara.

Sebagai contoh, belajar elektromagnetisme fizik dan fenomena nuklear, yang telah membolehkan pembangunan produk baru yang telah merevolusikan pasaran dan budaya moden, seperti televisyen, komputer dan senjata nuklear (Avison, 1989).

Apakah kajian fizik? Bidang pengetahuan asas

Fizik klasik

Ini cabang fizik bertanggungjawab untuk mengkaji undang-undang gerakan dan graviti yang ditimbulkan oleh Isaac Newton dan teori kinetik dan termodinamik yang dicadangkan oleh James Clerk Maxwell.

Fizik klasik memfokuskan pada perkara dan tenaga, menganggap mereka sebagai entiti bebas. Akustik, optik, mekanik klasik dan elektromagnetisme adalah cawangan asas yang mana fizik klasik dipupuk.

Begitu juga, semua teori fizikal moden terkandung dan disokong oleh kategori sains ini (Aristotle, 1996).

Fizik moden

Fizik moden adalah cabang fizik yang terutamanya bertanggungjawab untuk mengkaji teori relativiti dan mekanik kuantum.

Albert Einstein dan Max Planck merupakan perintis fizik moden, yang merupakan saintis pertama yang memperkenalkan teori relativiti dan mekanik kuantum dunia saintifik (Mohindroo, 2003).

Dalam idea-idea yang dicadangkan oleh tenaga fizik moden dan perkara tidak dianggap entiti bebas, tetapi bentuk yang berbeda dari konsep yang sama.

Fizik nuklear

Fizik nuklear adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji unsur, struktur, tingkah laku dan interaksi nukleus atom. Beberapa ensiklopedi mendefinisikan cabang fizik ini sebagai salah satu yang bertanggungjawab untuk mengkaji semua elemen yang berkaitan dengan nukleus atom..

Dalam era moden, fizik nuklear mempunyai ledakan hebat. Malah pada hari ini, cawangan fizik ini adalah yang menjadikan mungkin tenaga nuklear, senjata nuklear dan ubat-ubatan.

Fizik atom

Fizik atom adalah cawangan fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji komposisi atom secara bebas daripada terasnya. Dengan cara ini, beliau bimbang tentang tingkah laku elektron yang mengelilingi nukleus (Physics, 1971).

Geofizik

Geofizik adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji tingkah laku bumi. Fokus utamanya ialah mengkaji bentuk dunia terestrial, struktur dan komposisinya.

Oleh itu, ia bertanggungjawab untuk mengkaji daya graviti, medan magnet, magma dan letusan gunung berapi, antara lain.

Biofisika

Biophysics adalah kajian interdisipliner mengenai fenomena dan masalah biologi, menggunakan prinsip, teknik dan alat fizik.

Ini adalah bagaimana biofisika bertanggungjawab untuk mengkaji masalah biologi dan struktur molekul yang berasal dari semua organisma hidup.

Salah satu pencapaian utama biofisika ialah menentukan struktur dan komposisi DNA (asid deoksiribonukleik).

Mekanik

Mekanik adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji pergerakan bahan apabila ia tertakluk kepada pengaruh kekuatan yang berbeza. Cabang ini dibahagikan kepada dua cawangan khusus: mekanik klasik dan mekanik kuantum.

Mekanik klasik bertanggungjawab untuk mengkaji undang-undang pergerakan fizikal objek dan daya yang menyebabkan pergerakan ini.

Walaupun, mekanik kuantum adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mempelajari perilaku zarah-zarah yang lebih kecil seperti elektron, neutron dan proton atom.

Mekanik kuantum bertanggungjawab untuk mengkaji perilaku zarah atom ini apabila ia tidak sesuai dengan undang-undang klasik mekanik Newtonian.

Akustik

Perkataan akustik berasal dari perkataan Yunani "akouen" yang bermaksud "mendengar". Dengan cara ini, akustik boleh ditakrifkan sebagai cawangan fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji jalan di mana bunyi dihasilkan, dihantar, diterima dan dikawal.

Begitu juga, cawangan ini bertanggungjawab untuk mengkaji kesan bunyi dalam media yang berbeza (gas, cecair dan pepejal).

Optik

Optik adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji semua fenomena yang berkaitan dengan penyebaran, tingkah laku dan sifat cahaya.

Cahaya adalah komponen spektrum elektromagnet yang meluas dari X-rays ke gelombang mikro dan termasuk tenaga berseri yang memungkinkan adanya sensasi penglihatan (Howard, 2015).

Termodinamik

Thermodinamik adalah cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji suhu berhubung dengan tenaga.

Dengan cara ini, termodinamik mengkaji kesan kerja, suhu dan tenaga dalam sistem, terutamanya pada pemerhatian berskala besar.

Astrofizik

Perkataan astrofizik berasal dari gabungan perkataan "astro" yang bermaksud bintang dan "physos" yang bermaksud alam semula jadi.

Oleh itu, astrofizik boleh ditakrifkan sebagai cabang fizik yang bertanggungjawab untuk mengkaji bintang, galaksi, planet-planet dan semua komponen alam semesta, dengan menggunakan undang-undang fizik (Rafiq, 2017).

Rujukan

  1. (1996). Fizik. Oxford - New York: Oxford University Press.
  2. Avison, J. (1989). Dunia Fizik. United Kingdom: Nelson.
  3. Howard, D. (13 Mei 2015). com. Diperolehi daripada Apakah Fizik? - Definisi, Cawangan, Asas & Topik: study.com.
  4. Mohindroo, K. K. (2003). Fizik moden Di K. K. Mohindroo, Prinsip Asas Fizik (halaman 1 - 1.7). New Dehli: Pencetak Piyush.
  5. Fizik, N. R. (1971). Fizik Atom & Molekul. Washington DC: Akademi Sains Kebangsaan.
  6. Rafiq, M. (25 Februari 2017). Owlcation. Diperolehi daripada Fizik: Definisi dan Cawangan: owlcation.com.