Ciri-ciri dan Klasifikasi Unit SistemA sistem unit ia adalah koleksi unit ukuran dan peraturan yang mengaitkan unit-unit ini antara satu sama lain. Dalam pengertian ini, sistem unit difahami sebagai set unit ukuran standard dan seragam.

Dari segi sejarah, sistem unit telah memainkan peranan asas dalam sains dan perdagangan, kerana mereka telah membenarkan mengawal dan menyatukan pelbagai konsep.

Hari ini, sistem unit telah dibahagikan kepada dua kumpulan besar: sistem metrik dan sistem imperialis.

Walau bagaimanapun, adalah mungkin untuk mencari sistem unit lain di dunia, seperti alam semula jadi, teknikal, perpuluhan, cegesimal dan Anglo-Saxon, antara lain..

Bagaimanapun, sebahagian besar sistem unit ini cenderung untuk memperoleh dari unit ukuran yang sama, yang diberikan oleh sistem metrik atau kekaisaran.

Sistem unit juga berkaitan dengan konsep penting lain seperti magnitud. Ini merujuk kepada nilai berangka yang diberikan kepada semua yang diukur.

Dalam pengertian ini, sistem unit boleh mengukur magnitud kekuatan, jisim, masa, kawasan, kelajuan, jumlah, panjang, antara lain.

Boleh dikatakan bahawa sistem unit bertujuan untuk mengukur magnitud yang berlainan, menggunakan corak, peraturan dan kumpulan unit yang sama.

Pengkelasan sistem unit

Sistem unit direka untuk kali pertama di Perancis pada akhir abad ke-18. Mereka dilahirkan berkat keperluan untuk dapat mengira dan mengukur perkara menggunakan corak atau syarat yang sama.

Walau bagaimanapun, ini telah berkembang dengan pesat seiring dengan perubahan keperluan manusia (bersenang-senang, 2016).

Sistem pertama yang dilaksanakan adalah metrik, bagaimanapun, hari ini kita mempunyai contoh lain sistem unit, seperti yang anda lihat di bawah:

Sistem metrik perpuluhan

Dari segi sejarah, sistem unit pertama yang dicadangkan untuk menyatukan cara unsur diukur dan diperhitungkan.

Unit asasnya ialah meter dan kilogram, dan gandaan unit jenis yang sama mesti sentiasa meningkat dalam skala perpuluhan, iaitu sepuluh dalam sepuluh.

Sistem ini pada mulanya dirumuskan di Perancis dan kemudian diterima pakai oleh semua negara Eropah, kecuali United Kingdom, yang memutuskan untuk berpegang pada sistem unitnya yang dikenal sebagai sistem imperialis..

Sistem ini telah berkembang dari masa ke masa, diperluaskan dan disusun semula untuk menjadi sistem antarabangsa yang kita semua tahu hari ini (Alfaro).

Sistem imperialis

Sistem kekaisaran atau sistem ukuran Anglo-Saxon, adalah sistem yang terdiri daripada unit bukan metrik yang kini digunakan terutama di Amerika Syarikat.

Walaupun sistem yang dirancang di United Kingdom, kini ia membentangkan perbezaan tertentu dengan sistem lama yang digunakan di United Kingdom.

Atas sebab ini, di Amerika Syarikat ia dikenali sebagai sistem Anglo-Saxon dan di United Kingdom ia dikenali sebagai sistem imperialis..

Unit pengukuran di kedua-dua negara menerima nama-nama yang sama, namun kesamaan angka mereka cenderung berbeza dalam magnitud (keperluan, 2017).

Unit-unit ukuran yang digunakan ialah kaki, inci, batu, halaman, liga, rantai, kaki, dan rood..

Sistem semulajadi

Unit semulajadi atau unit Planck adalah sistem yang dicadangkan oleh Max Planck pada akhir abad ke-19 untuk mempermudah cara persamaan fizikal ditulis.

Dalam pengertian ini, ia merenungkan pengukuran magnitud asas (panjang, jisim, masa, suhu dan caj elektrik).

Ia berguna kerana ia membolehkan untuk membandingkan magnitud dalam cara yang lebih mudah dan menghapuskan pemalar kekompadan persamaan, menjadikan hasilnya dapat ditafsirkan secara bebas daripada pemalar yang dikatakan..

Unit-unit ini biasanya dipanggil "unit tuhan", kerana mereka menghapuskan kesesatan khas sistem sistem lain yang dicadangkan oleh manusia (Britten, 2017).

Sistem cegesimal

Sistem cegesimal atau sistem CGS didasarkan pada unit sentimeter, gram dan kedua. Daripada ketiga-tiga unit ini namanya dinamakan.

Ia pertama kali dicadangkan pada abad ke-19 oleh ahli matematik dan fizik Jerman Johann Carl Friedrich Gauss untuk menyatukan unit-unit yang digunakan dalam pelbagai bidang teknikal dan saintifik.

Ramai bentuk fizikal lebih mudah untuk mengucapkan terima kasih kepada penggunaan sistem cegesimal, dalam erti kata ini matlamat Gauss telah dicapai sepenuhnya dan pengembangan istilah teknikal dan fizikal tertentu menjadi mungkin dalam bidang pengetahuan lain.

Dari masa ke masa, sistem ini diperolehi dari sistem metrik juga diterima pakai oleh Persatuan Sains Lanjutan British (BAAS untuk akronim dalam Bahasa Inggeris dan BA hari ini).

Sistem unit antarabangsa

Sistem unit antarabangsa atau SI adalah sistem unit paling popular di dunia hari ini. Ia diterima sebagai satu keutamaan dan hanya oleh semua negara di dunia kecuali Amerika Syarikat, Burma dan Liberia.

Ia berasal dari sistem metrik perpuluhan yang lama, kerana sebab ini pada masa kini ia juga dikenali sebagai sistem metrik.

Sejak tahun 1960, dan terima kasih kepada XI General Conference of weights and measures, enam unit asas telah diwujudkan di mana sistem metrik mesti ditadbir: second (s), meter (m), ampere (A), kilogram (kg) ), candela (cd) dan kelvin (K). Dari masa ke masa, unit tahi lalat juga ditambah untuk mengukur sebatian kimia.

Ia adalah sistem unit yang berdasarkan fenomena fizikal asas. Unit-unitnya adalah penanda aras antarabangsa yang berfungsi sebagai asas untuk membangun alat dan instrumen pengukur.

Instrumen ini adalah dalam penentukuran berterusan dan perbandingan untuk menjadi benar-benar bersatu (Britannica, 2017).

Dengan cara ini, sistem antarabangsa telah membenarkan kesetaraan global antara unsur-unsur yang diukur, dengan menggunakan instrumen serupa yang berkongsi unit yang sama.

Ini adalah bagaimana, tanpa mengira jarak atau tempat di mana magnitud rujukan diambil, mereka akan mewakili yang sama di mana-mana bahagian dunia. Terima kasih kepada ini, antara 2006 dan 2009, sistem antarabangsa bersatu mengikut piawaian ISO.

Rujukan

  1. Alfaro, L. I. (s.f.). Unit I Unit Sistem . HIdalgo: Universiti Autonomi Negeri Hidalgo.
  2. Britannica, E. (2017). Encyclopædia Britannica. Diambil dari Sistem Sistem Antarabangsa (SI): britannica.com
  3. Britten, E. B. (2017). Saya sedang belajar. Diperolehi daripada Sistem Unit: Saya-learning.com
  4. menyeronokkan, M. i. (2016). Matematik adalah menyeronokkan. Diperolehi daripada Pengukuran Sistem Metrik: mathsisfun.com
  5. perlu, S. dan. (2017). com. Diperoleh dari Sistem Pengukuran | Timbang dan Sukat: skillsyouneed.com.