Jenis dan Contoh Nilai PolitikThe nilai politik Mereka adalah nilai yang setiap orang mempunyai, yang membantu memahami dasar dalam satu cara atau yang lain. Mengikut konsep ini, nilai politik adalah apa yang membuatkan orang tertentu menyokong ideologi tertentu. Konsep ini telah diubah suai sepanjang sejarah baru-baru ini dengan kemunculan idea-idea baru.

Pendekatan Harold Lasswell dan Manifesto Komunis Marx adalah dua faktor yang berkait rapat dengan politik apa dan bagaimana ia dilihat. Cara di mana seorang warganegara melihat politik berkait rapat dengan cara yang dia menghargainya. 

Indeks

 • 1 Jenis
  • 1.1 Kebebasan
  • 1.2 Kedaulatan
  • 1.3 Keselamatan
  • 1.4 Kesaksamaan
  • 1.5 Kekayaan
 • 2 Contoh
  • 2.1 Kiri dan kanan
  • 2.2 Liberalisme dan autoritarianisme
 • 3 Rujukan

Jenis

Kebebasan

Kebebasan adalah nilai yang melekat pada masyarakat yang paling demokratik di seluruh dunia. Asal politik berasal dari zaman dahulu, ketika perbudakan lazim di dunia. Dalam masyarakat seperti Yunani, kebebasan terdiri daripada "tidak mempunyai tuan".

Dalam kemodenan, kebebasan berkaitan dengan nilai-nilai toleransi dan kesamaan. Persepsi politik tentang manusia dikaitkan dengan keupayaan untuk bebas, dapat membuat keputusan sendiri dan dapat mengembangkan kehidupan sehari-harinya tanpa campur tangan pihak ketiga.

Dari nilai ini konsep-konsep lain telah dibangunkan seperti teori kontrak sosial, yang dicadangkan oleh Rousseau, Locke dan Hobbes. Teori ini menarik garis jelas antara apa yang bebas dilakukan oleh seseorang dengan betul dan apa yang tidak bebas untuk dilakukan atas sebab-sebab sosial.

Kedaulatan

Kedaulatan adalah keupayaan sebuah negara untuk bertindak secara bebas. Pada gilirannya, terdapat beberapa jenis kedaulatan. Cara di mana seorang warganegara melihat kedaulatan negaranya menjana nilai yang mewakili cara kerajaan.

Negara-negara di mana kedaulatan jatuh ke atas rakyat sering dianggap demokratik dan persepsi nilai ini cenderung positif.

Sebaliknya, di negara-negara di mana kerajaan menjalankan kawalan dan mengabaikan pendapat popular, orang menjana nilai negatif dan penglihatan politik mereka terpengaruh berdasarkan ini.

Keselamatan

Terdapat beberapa cara untuk menghargai nilai keselamatan, tetapi dari segi nilai politik ia biasanya merangkumi semua aspek yang membuat seseorang merasa selamat di mana dia hidup..

Ini termasuk persepsi yang dilindungi dari semua bahaya atau dari sebab-sebab yang mungkin memudaratkan seseorang.

Nilai ini merujuk terutamanya kepada kuasa luaran yang mungkin mengganggu keselamatan seseorang.

Umumnya, dalam masyarakat yang tidak selamat orang cenderung untuk memihak kepada keadaan politik yang mengendalikan kawalan. Ini boleh menjadi ekonomi atau sivil, bergantung kepada jenis ketidakamanan yang wujud di negara ini.

Kesaksamaan

Dalam istilah politik, nilai kesamaan dianggap sebagai satu keadaan di mana semua orang mempunyai akses yang sama dan kemungkinan yang sama ke kawasan yang paling penting dalam masyarakat. Ini merangkumi kebebasan bersuara, hak sivil dan hak untuk harta benda.

Konsep ini juga merangkumi kesaksamaan ekonomi dan akses kepada kesihatan yang sama. Bagaimana individu merasakan nilai ini bergantung kepada jumlah batasan yang wujud di negara ini, dan juga bagaimana perbezaan di antara manfaat antara kelas sosial.

Konsep ini boleh menjana pandangan politik yang menggalakkan kepada ide-ide kiri seperti sosialisme atau komunisme, bergantung kepada bagaimana ia difahami..

Kekayaan

Walaupun konsep kekayaan berkait rapat dengan ekonomi, ia dapat memberikan idea politik kepada individu, bergantung pada jumlah kekayaan yang dimilikinya..

Jika sukar bagi seseorang untuk mengakses wang, dia boleh mula merangka lebih banyak idea egalitarian dalam istilah politik.

Keupayaan kekayaan negara juga boleh mempengaruhi bagaimana warganya melihat nilai kekayaan.

Dalam skop yang lebih luas, kekayaan termasuk harta umum seperti tanah, hutan, lanjutan wilayah, akses kepada sumber asli, dan lain-lain..

Contohnya

Nilai politik setiap individu menimbulkan kepercayaan politik mereka. Berdasarkan ini, individu cenderung menyokong parti politik yang lebih berkaitan dengan nilai-nilai mereka sendiri dan mempunyai idea-idea yang menganjurkan manfaat mereka.

Kiri dan kanan

Idea politik setiap orang boleh dibahagikan kepada dua gaya kepercayaan: kiri dan kanan. Istilah "pusat" juga telah dicipta untuk merujuk kepada idea-idea politik yang melawan antara kedua kepercayaan tersebut.

Di sebelah kiri merangkumi semua kepercayaan yang berusaha menghilangkan hierarki dalam masyarakat. Biasanya kiri dikaitkan dengan idea-idea yang berusaha untuk mereformasi sistem demokrasi dan lebih cenderung kepada sosialisme dan komunisme.

Yang kiri juga dikaitkan dengan nilai-nilai anti-perang dan pergerakan hak-hak sipil dan kebebasan sosial yang timbul di dunia.

Sebaliknya, hak mencari penyelenggaraan perintah dalam masyarakat, menyokong hierarki anggotanya dengan mendakwa bahawa perintah ini tidak dapat dielakkan untuk berfungsi dengan baik suatu negara.

Ramai orang yang kurang disukai dalam spektrum sosial cenderung menyokong pergerakan kiri, kerana politik sayap kanan seringkali menjana jurang sosial dan kekurangan persamaan di antara anggotanya. Ini berlaku sebagai akibat yang tidak dapat dielakkan dari penciptaan hierarki sosial.

Liberalisme dan autoritarianisme

Kedua-dua visi politik ini berkait rapat dengan bagaimana nilai kebebasan dalam masyarakat dirasakan.

Di dalam masyarakat di mana hak individu masing-masing berusaha untuk menyokong hujung kolektif daripada faedah setiap sivil, mereka biasanya dilihat sebagai berwibawa.

Sebaliknya, liberalisme menentang pemerintahan Negara dalam bidang politik dan menyokong nilai kedaulatan rakyat. Dalam kepercayaan liberal, kuasa sistem politik terletak terutamanya dalam keputusan rakyat.

Rujukan

 1. Fakta dan Nilai dalam Politik, Felix Oppenheim, 1 Februari 1973. Diambil dari sagepub.com
 2. Peranan Nilai dalam Sains Politik: Kajian Nilai, Laman Web Sains Politik, (n.d.). Diambil dari politicalsciencenotes.com
 3. Left Wing vs. Wing kanan, Diffen, (n.d.). Diambil dari diffen.com
 4. Pendapat Awam, Laman Web Pembelajaran Lumen, (n.d.). Diambil dari lumenlearning.com
 5. Nilai Politik, Eumer Virtual Encyclopedia, (n.d.). Diambil dari eumed.net
 6. Bahagian Politik Nilai Politik, Wikipedia en Español, April 16, 2018. Diambil dari wikipedia.org
 7. Apakah Liberty? Laman Web Lebertarianism, 24 Februari 2012. Diambil dari libertarianism.com
 8. Keselamatan, Wikipedia en Español, 12 April, 2018. Diambil dari wikipedia.org
 9. Apakah Kedaulatan, J. Williams, (n.d.). Diambil dari study.com
 10. Kesaksamaan Sosial, Wikipedia en Español, 17 April, 2018. Diambil dari wikipedia.org
 11. Kekayaan, Wikipedia en Español, 2 April, 2018. Diambil dari wikipedia.org