Nilai peribadi, latihan, kepentingan dan contoh peribadiThe nilai peribadi adalah mereka yang menentukan dan memposisikan individu di dalam dan di luar persekitaran mereka. Ini adalah kualiti yang diperoleh melalui perkembangan kebolehan psiko-afektif individu dan kolektif.

Nilai-nilai ini ditentukan oleh faktor-faktor sosiokultural, oleh pembesaran khusus yang setiap individu mempunyai dan mungkin oleh kecenderungan genetik. Adalah dianggarkan bahawa melalui nilai-nilai peribadi individu boleh membawa kewujudan yang koheren.

Adalah dimaklumi bahawa kewujudan ini berorientasikan kepada pencapaian objektif individu dan bahawa orang itu menjadi faktor perubahan, lebih baik positif, dalam masyarakat dan persekitaran mereka. Mempunyai nilai-nilai peribadi yang kukuh menjana akibat penentuan nasib sendiri untuk menghadapi kesukaran dan mengatasinya.

Kebahagiaan adalah tujuan utama kewujudan dan dicapai melalui realisasi diri, yang akan ditentukan terutama oleh kemampuan individu untuk menghubungkan hidup mereka dengan nilai-nilai pribadi mereka.

Indeks

 • 1 Proses sosialisasi
 • 2 Ciri-ciri nilai peribadi
  • 2.1 Bertahan
  • 2.2 Mutlak
  • 2.3 Ductile
  • 2.4 memuaskan
  • 2.5 Organik
  • 2.6 Boleh bersarang
  • 2.7 Transenden
  • 2.8 Differentiators
  • 2.9 Kompleks
 • 3 Bagaimana mereka terbentuk??
  • 3.1 Deontologi dan etika
 • 4 Kepentingan
 • 5 Contoh nilai peribadi
  • 5.1 Iman
  • 5.2 Disiplin
  • 5.3 Kesopanan
  • 5.4 Penghargaan
  • 5.5 Kesetiaan
  • 5.6 Ketabahan
  • 5.7 Penentuan sendiri
  • 5.8 Kawalan diri
  • 5.9 Empati
  • 5.10 Passion
  • 5.11 Toleransi
  • 5.12 Kesabaran
  • 5.13 Compassion
  • 5.14 Perpaduan
  • 5.15 Kebebasan
  • 5.16 Prudence
  • 5.17 Keadilan
  • 5.18 Integriti
 • 6 Rujukan

Proses sosialisasi

Proses sosialisasi, dari zaman kanak-kanak hingga dewasa, menentukan dalam beberapa cara skala nilai setiap individu, terutama nilai-nilai peribadi.

Ini adalah kerana setiap orang-biasanya dari fitnah dan error- akan mengenal pasti apa nilai-nilai yang memudahkan kewujudan bersama dan juga memandu ke arah aktualisasi diri adalah.

Sikap individu membuat perbezaan sebelum kemungkinan mencapai atau tidak mencapai tujuan mereka.

Mesti membina satu sistem nilai dan kepercayaan yang menggalakkan mendaki anak tangga tangga untuk membawa anda untuk mencapai matlamat anda tanpa kos emosi yang besar dan memastikan rangkaian sokongan mereka, untuk memberi inspirasi kepada orang lain untuk menilai masa yang. 

Ciri-ciri nilai peribadi

Bertahan

Pada amnya, mereka tetap dalam masa. Sekali mereka disatukan dalam individu, mereka tidak dapat hilang kerana mereka menjadi sebahagian daripada keperibadian mereka.

Mutlak

Mereka tidak boleh dibahagikan; iaitu, mereka memeluk semua makna. Mereka tidak dapat diurangkan kerana anda tidak dapat menjalankan setengah nilai.

Ductile

Mereka boleh berubah mengikut pengalaman atau keadaan dan dipindahkan dari kedudukan keutamaan mereka oleh orang lain. Fleksibiliti ini tidak membayangkan bahawa mereka boleh dimanipulasi dengan mudah.

Memuaskan

Amalannya menjana faedah dan kepuasan dalam individu. Secara semulajadi, setiap manusia harus berjalan dengan lancar dan berada dalam perkhidmatan rakan-rakan mereka; Ini memberikan rasa ketenangan dan kedamaian.

Organik

Nilai peribadi adalah harmoni dan bersesuaian dengan sifat manusia.

Mereka boleh hierarki

Kepentingannya dibina dengan peredaran masa. Nilai utama atau keutamaan individu didirikan mengikut keadaan dan diletakkan mengikut keperluan permohonan mereka.

Dalam seketika kehidupan nilai-nilai yang menduduki tempat pertama boleh berlaku pada pesawat kedua, kerana situasi baru timbul yang layak bahawa terdapat nilai-nilai lain di arena.

Transenden

Nilai-nilai ini meliputi dalam bidang konkrit dan memberikan makna kepada masyarakat dan kehidupan manusia, memberikan makna logik dan koheren yang berkaitan dengan idea mereka.

Pembezaan

Mereka profil individu dan membezakannya dari orang lain berdasarkan tindakannya, yang mesti sesuai dengan skema nilai-nilainya.

Kompleks

Nilai adalah subordinat kepada pelbagai sebab, dan permohonan mereka tertakluk kepada penghakiman dan keputusan yang menyatakan kesahihan dan niat tindakan.

Bagaimana mereka terbentuk??

Nilai peribadi diperoleh apabila proses sosialisasi dimulakan. Di peringkat kanak-kanak, pemahaman antara kebaikan dan kejahatan adalah tertakluk kepada faktor luaran.

Iaitu, pada usia yang awal keluarga mentakrifkan tanggapan kita tentang apa yang betul atau salah dari tanggapan ganjaran-hukuman, iaitu hukuman yang melibatkan perbuatan ketaatan dan hadiah membayangkan kepuasan.

Kemudian, di kawasan lain seperti sekolah, tatanan sosial dikawal oleh undang-undang dan peraturan; menghormati pihak berkuasa, mencari kebenaran dan identifikasi tugas, hak individu dan kolektif adalah penting untuk menjadi sebahagian aktif komuniti itu.

Deontologi dan etika

Dari sudut pandangan etika, tugas dalaman individu ke atas tindakan mereka kedua-duanya dibenarkan dan tidak apa adalah- akan ditentukan oleh hati nuraninya setakat ini akan mengukuhkan skala peribadinya nilai berdasarkan etika.

Etika bersesuaian dengan nilai oleh antonomasia dan menetapkan tanggungjawab terhadap tindakan yang sedar dari makhluk sosial.

Apabila manusia melalui pergerakan dinamik ini, dia membina himpunan nilai-nilai peribadi kepada mereka yang akan membimbing tindakannya dan memerintah kelakuannya.

Dengan cara ini, ia membentuk profil psychoaffective dan sosial yang menunjukkan arah tujuannya dalam kehidupan, dari yang paling setiap hari kewujudannya menjadi keputusan paling transenden.

Kepentingan

-Nilai peribadi adalah penting kerana ini bergantung kepada penyisipan individu dalam skema kewujudan bersama masyarakat di mana ia sesuai untuk hidup.  

-Mereka tegas ketika membuat keputusan, kerana mereka menunjukkan jalan yang sesuai sesuai dengan prinsip-prinsip panduan setiap orang.

-Mereka berjaya untuk menyediakan keselamatan dan menggalakkan kepaduan, menjadikan setiap perbuatan individu sesuai dengan pemikirannya. Ini membuatkan orang menghormati pandangan mereka tetapi tidak berkongsi dan membolehkan anda untuk meluahkan perasaan tanpa rasa takut penghakiman atau perbezaan pendapat orang lain, selagi tidak menjejaskan maruah dan integriti orang lain.

-Mereka menyediakan autonomi, kestabilan dan kedewasaan emosi, menentukan keperibadian dan menyokong tindakan masing-masing individu yang memihak kepada kehidupan yang penuh dan seimbang.

-Mereka membenarkan orang ramai untuk bergaul dengan orang lain. Mereka adalah alat untuk hidup berdampingan dan menyesuaikan diri dalam persekitaran yang berbeza di mana mereka berkembang.

-Mereka adalah panduan yang boleh berubah dari masa ke masa (kerana sesetengah boleh berubah) tetapi tidak pada dasarnya, tetapi menyesuaikan diri dengan realiti baru. Dengan cara ini mereka membenarkan proses asimilasi perubahan tidak menjadi traumatik, tetapi untuk mengalir secara organik.

Satu contoh di atas boleh menjadi berikut: untuk seorang lelaki profesional, kuasa dan kejayaan dapat menjadi keutamaan ketika dia belum membentuk keluarga; apabila dia seorang bapa, anak-anak dan keluarga biasanya menggantikan elemen pertama. Walaupun nilai-nilai yang berkaitan dengan profesional tidak perlu dibatalkan, mereka boleh menjadi sekunder.

Contoh nilai peribadi

Terdapat beratus-ratus nilai peribadi dan masing-masing ditentukan oleh apa yang orang percaya dan merasa penting untuk dirinya sendiri. Seterusnya, kami akan menyebut beberapa nilai peribadi dengan penyataan asasnya:

Iman

Ia adalah nilai yang mengekalkan cita-cita kita. Ia memberi kita keyakinan dan keamanan, dan merupakan sumber energi dan disiplin yang meningkatkan makna hidup.

Disiplin

Menyokong perintah dan keinginan untuk mencapai kecemerlangan, membolehkan pembangunan kebajikan dan ekspresi bakat.

Kesopanan

Ia membolehkan untuk menyatakan rasa hormat, kasih sayang dan perhatian kepada orang lain

Terima kasih

Membolehkan membalas dan menunjukkan kasih sayang kepada seseorang yang telah memberikan bantuan mereka dengan cara yang tidak berminat untuk menyelesaikan suatu situasi atau untuk mengatasinya.

Kesetiaan

Ia membolehkan untuk menganggap komitmen yang diambil dan memastikannya tepat pada waktunya, mengelakkan kekecewaan.

Ketabahan

Ia adalah keupayaan seseorang untuk mengatasi dirinya dan batasannya dalam menghadapi kesukaran, dan mendesak untuk mencapai apa yang telah dicadangkan.

Penentuan sendiri

Ini adalah pencapaian peribadi yang membolehkan individu menguruskan kehidupan mereka sendiri melalui kriteria yang dibina daripada pengalaman dan keperluan untuk berdikari

Kawalan diri

Ia membolehkan pengawalan diri sebelum situasi yang dapat mengubah keseimbangan emosi kita. Ia menjadikan kami selamat dari akibat bertindak tanpa alasan.

Empati

Empati membolehkan individu mengenali atau memahami orang lain dan realiti mereka, untuk menyokong dan memotivasi mereka.

Passion

Adalah satu kebaikan yang setiap orang mengalami dengan menyerahkan tubuh dan jiwa kepada apa yang memenuhi dan memuaskannya, cuba melakukannya dengan penuh dan gembira.

Toleransi

Ini adalah nilai yang sangat penting untuk hidup bersama, kerana ia memaksa kita untuk menghormati dan tidak mempersoalkan kepercayaan, amalan atau idea orang lain yang berbeza secara bersamaan dari kita sendiri.

Kesabaran

Membolehkan keadaan yang buruk atau sukar diandaikan dengan tenang dan terkawal. Berikan kekuatan dan dapatkan individu memahami sifat kejadian.

Kasih sayang

Menguatkan nilai perpaduan dan membolehkan kesediaan untuk membantu, mengurangkan atau mengurangkan bahaya yang ditimpa oleh orang lain.

Perpaduan

Memperkukuhkan kapasiti kerjasama antara beberapa orang melalui kesediaan untuk menawarkan bantuan dan kerjasama untuk tujuan, sama ada atau tidak biasa.

Kebebasan

Beri individu peluang untuk bertindak menurut kriteria mereka dan terangkan cara mereka berfikir.

Prudence

Memperkukuhkan keupayaan untuk menjadi tegas, sederhana, adil dan bijaksana untuk sentiasa bertindak dengan hati-hati, menghormati orang lain dan berfikir dengan bijak.

Keadilan

Sertakan orang itu untuk bertindak dan membuat pertimbangan berdasarkan kebenaran dan memberi setiap orang apa yang dimiliki olehnya, dengan cara yang saksama dan berorientasikan untuk menjaga maruahnya.  

Integriti

Ia memberikan individu yang menjadi orang yang boleh dipercayai untuk orang lain.

Rujukan

 1. Bailon G Luis H. "Teori pembangunan moral" dalam Sumbangan kepada sains sosial. Diambil pada 12 Mac, 2019 daripada Sumbangan kepada Sains Sosial: bersih
 2. "Kesabaran sebagai Nilai" dalam Keadaan dan Manusia. Diperoleh pada 12 Mac, 2019 dari Ser y Humano: seryhumano.com
 3. Mosquera Ingrid Tolerance, nilai yang sangat penting untuk kehidupan: bagaimana anda boleh bekerja di dalam bilik darjah dan dari rumah? "Dalam Unir Revista. Diperoleh pada 12 Mac, 2019 di Majalah Unir: unir.net
 4. Nozick Robert. "Penjelasan filosofi" di Buku Google. Diperoleh pada 12 Mac, 2019 dari Buku Google: google.co.ve
 5. Agostini Ivelisse "Moral Courage: Freedom" in Pleasures. Diambil pada 12 Mac, 2019 dari Placerespr: com