Struktur, Peraturan, Mod dan Contoh Syllogismsilogisme ia adalah satu bentuk argumen deduktif yang bermula dari pendekatan kategoris global untuk mencapai satu spesifik dan konklusif. Ia dianggap sebagai keutamaan penalaran logik untuk mendapatkan pertimbangan yang sepenuhnya baru, yang mempunyai asal-usul analisis dua premis yang diketahui.

Sebagai contoh: Semua kucing adalah kucing> Beberapa kucing harimau> Oleh itu, beberapa harimau adalah kucing. Melalui analisis perbandingan pertimbangan (yang seterusnya, yang dapat dirasakan), silogisme bertujuan untuk mengkonseptualisasikan apa yang berada dalam jangkauan manusia, yang membentuk realitasnya. Sumber deduktif ini bertujuan untuk memberi tanggapan pasti tentang hal yang dapat dilihat melalui hubungan antara subjek dan predikat.

Konsep silogisme dipersembahkan buat kali pertama oleh ahli falsafah Yunani Aristotle dalam bukunya Analisis pertama. Buku ini merangkumi salah satu sumbangan yang paling penting dari pemikir Hellenic kepada dunia logik dan sebagai rujukan global untuk kajian deduktif-deduktif.

Aristotle, yang dianggap sebagai bapa logik kerana menjadi ahli falsafah pertama untuk menstabilkan pemikiran, meletakkan asas-asas kajian saintifik yang formal. Silogisme untuknya bermakna pautan rasional yang sempurna dan halus, dapat menyambung dengan cara harmonik dan konklusif unsur-unsur alam sekitar.

Indeks

 • 1 Perumusan silogisme
  • 1.1 Komposisi premis
  • 1.2 Pelanjutan premis
  • 1.3 Kualiti premis
 • 2 Struktur
  • 2.1 Premis utama (PM)
  • 2.2 Premis Kecil (Pm)
  • 2.3 Akibat (PC)
 • 3 Peraturan
  • 3.1 Tiada silogisme boleh mempunyai lebih daripada tiga syarat
  • 3.2 Syarat premis tidak boleh lagi dalam kesimpulan
  • 3.3 Istilah purata tidak boleh dimasukkan dalam kesimpulan
  • 3.4 Tempoh purata mesti sejagat dalam satu penghakiman
 • 4 Peraturan premis
  • 4.1 Jika terdapat dua premis negatif, tiada kesimpulan dapat dibuat
  • 4.2 Kesimpulan negatif tidak dapat diperoleh dari dua premis afirmatif
  • 4.3 Dua premis tertentu tidak dapat menghasilkan kesimpulan
  • 4.4 Kesimpulan akan sentiasa berlaku selepas zarah lemah
 • 5 mod
  • 5.1 Klasifikasi penghakiman
  • 5.2 Mod pertama
  • 5.3 mod kedua
  • 5.4 Mod ketiga
  • 5.5 Keempat mod
 • 6 Kepentingan
 • 7 Rujukan

Perumusan silogisme

Untuk memahami sepenuhnya alam semesta silogisme, perlu jelas tentang unsur-unsur yang terdiri daripada:

Komposisi premis

Premis ini boleh terdiri daripada dua daripada tiga aspek berikut:

- Satu subjek, yang akan kita panggil "S". Sebagai contoh: lelaki, wanita, Maria, Pedro.

- Predikat, yang akan kita panggil "P". Sebagai contoh: mereka bijak, mereka tidak berani, mereka hebat, mereka ramah.

- Istilah pertengahan, yang akan kita panggil "M". Ini khususnya adalah pemalar di antara kedua-dua premis, yang membolehkan menghubungkannya. Ia tidak muncul akibatnya, kerana inilah yang menyebabkan kesimpulannya.

Untuk mengetahui cara mengenal pasti istilah pertengahan, contoh berikut boleh digunakan:

PM = "Semua rakyat Perancis adalah Latino".

Pm = "Francois adalah bahasa Perancis".

PC = "Oleh itu, Francois adalah Latino".

Dalam contoh ini jelas dinyatakan bahawa istilah menengah "o" M "adalah: Perancis, Perancis.

Untuk bahagiannya, konsekuensi atau "kesimpulan akan sentiasa terdiri daripada unsur berikut:

- Subjek yang akan kita sebut "S".

- Predikat, yang akan kita panggil "P".

Ini dapat dilihat dalam ayat berikut: "Beberapa cawan (S) tidak mempunyai aces (P)".

Sambungan premis

Hubungan antara syarat-syarat yang membentuk premis dan kesimpulan akan memberi mereka jenis konotasi yang berlainan mengikut lanjutan mereka. Konotasi lanjutan mereka (juga difahami sebagai ruang yang mereka tutup) terdiri daripada dua jenis:

Konotasi sambungan sejagat

Ia merujuk kepada apabila pernyataan premis termasuk atau tidak termasuk jumlah individu atau bangsa, walau apa pun kualiti mereka.

Mereka mudah untuk mengenal pasti kerana mereka menggunakan perkataan "semua" atau "tidak ada" dalam proposisi mereka. Sebagai contoh: "semua kuda adalah equines" atau "tiada ahli politik yang jujur".

Sambungan pelanjutan tertentu

Ia adalah apabila kenyataan premis hanya merangkumi sebahagian daripada jumlah individu atau bangsa, sama ada kualiti mereka.

Mereka juga mudah untuk mengenal pasti kerana mereka menggunakan perkataan "some" atau "few". Sebagai contoh: "sesetengah kucing makan ikan" atau "beberapa anjing menyalak kuat".

Ciri-ciri premis

Ini merujuk kepada hubungan yang ada antara subjek, predikat dan istilah purata yang membentuk premis. Kualiti ini boleh terdiri daripada dua jenis:

Kualiti afirmatif

Ia juga dipanggil kualiti kesatuan. " Ia adalah premis yang bersifat afirmatif apabila subjek (S) adalah berdasarkan (P). Sebagai contoh: "semua lelaki dilahirkan murni".

Kualiti negatif

Ia juga dipanggil kualiti pemisahan. Ia merupakan premis yang negatif apabila subjek (S) tidak diprediksi (P). Sebagai contoh: "beberapa ikan bukan dari sungai".

Struktur

Silogisme disusun dalam penghakiman, dua dari premis yang dipanggil ini dan satu produk yang terakhir, potongan antara dua premis, yang disebut berbangkit atau kesimpulan.

Sekarang, setelah membersihkan aspek-aspek yang berkaitan dengan premis dan seterusnya, kami terus bercakap tentang bagaimana silogisme disusun:

Premis Utama (PM)

Ia dipanggil kerana ia adalah kenyataan yang menduduki tempat pertama dalam silogisme. Penghakiman ini mempunyai predikat (P) kesimpulan; disertai dengan jangka menengah (M), yang kami tahu akan hilang akibatnya.

Premis kecil (Pm)

Ia dipanggil seperti ini kerana ia adalah kenyataan yang menduduki tempat kedua dalam silogisme. Mempunyai subjek (S) kesimpulan dan diiringi oleh jangka menengah (M), yang juga akan hilang akibatnya.

Consequent (PC)

Ia dipanggil kerana ia adalah penghakiman yang dicapai. Ia juga dipanggil kesimpulan dan dalam hal ini kualiti S dan P bersatu atau tidak dipatahkan..

Perlu jelas bahawa argumen yang membawa kepada konsepsi kesimpulan dibina dari interaksi penghakiman premis utama dan premis kecil..

Setelah memahami perkara di atas, anda dapat melihat silogisme sebagai entiti yang membolehkan kesimpulan diambil dari perbandingan dua pertimbangan mengenai istilah ketiga, yang dikenali sebagai istilah pertengahan atau "M".

Peraturan

Silogisme, untuk dipertimbangkan sedemikian, mesti bertindak balas kepada satu siri statut yang mempunyai demarasi. Terdapat lapan statut secara keseluruhannya; empat daripada statut bertindak balas atau syarat syarat, dan empat lagi syarat premis itu.

Tiada silogisme boleh mempunyai lebih daripada tiga syarat

Ia adalah undang-undang yang jelas yang menghormati struktur formal silogisme. Maksudnya: dua istilah yang dibandingkan dengan istilah ketiga di dua premis yang berlainan untuk menimbulkan premis konklusif ketiga di mana S dan P bertumpu, dalam penolakan atau kepunyaan, dan istilah perbandingan hilang.

Kadang-kala terdapat kes-pseudo-syllogisms, di mana istilah keempat dimasukkan melalui ketidaktahuan, melanggar strukturnya. Jelas, tidak memenuhi piawaian itu tidak diambil kira. Jenis silogisme jenis ini dikenali sebagai silogisme berkaki empat.

Berikut adalah contoh pseudo-silogisme:

PM) Lelaki secara alamiah adalah kafir.

Pm) Wanita itu bukan lelaki.

PC) Wanita itu tidak setia.

Ini adalah kesalahan tipikal silogisme berkaki empat, yang dilakukan dengan membuat argumen deduktif. Kenapa ia salah? Dalam hal ini perkataan "manusia" digunakan untuk menunjukkan manusia, termasuk kedua-dua jantina; Oleh itu, memperkenalkan perkataan "man" dalam premis kecil termasuk "kaki keempat", melanggar peraturan pertama.

Syarat-syarat premis tidak boleh lagi dalam kesimpulan

Kesimpulannya tidak boleh melebihi saiz premis yang diperolehnya. Akibatnya mesti, paling banyak, pelanjutan berkadaran dengan saiz kesatuan (S) dan (P) yang mendahului ia.

Contoh

PM) Lelaki secara alamiah adalah kafir.

Pm) Pedro adalah seorang lelaki.

PC) Pedro adalah seorang individu yang tidak setia, ia dapat diperhatikan oleh ...

Di sini kita melihat bagaimana anda boleh mengakhiri keanggunan struktur yang direka bentuk untuk ringkasan dan sintesis, menambah aspek yang tidak relevan.

Istilah purata tidak boleh dimasukkan dalam kesimpulan

Fungsi utama jangka pertengahan adalah untuk menjadi pautan antara proposisi, antara premis. Kerana ia adalah faktor yang sama, ia tidak boleh dimasukkan dalam kesimpulan. Dalam kesimpulan hanya satu S dan satu P.

Berikut adalah hujah salah untuk dimasukkan ke dalam "M":

PM) Lelaki secara alamiah adalah kafir.

Pm) Pedro adalah seorang lelaki.

PC) Pedro adalah seorang penipu.

Istilah purata mesti mempunyai sifat universal dalam salah satu penghakiman

Sekiranya "M" tidak muncul dengan keadaan kesejagatan, silogisme akan membolehkan perbandingan individu dari silogisme berkaki empat.

Contoh

PM) Semua kucing adalah kucing.

Pm) Beberapa felines adalah harimau.

PC) Jadi, beberapa harimau adalah kucing.

Di sini kita dapat menunjukkan bahawa ia bukan merupakan proposisi yang sah, kerana premis utama - untuk menjadi afirmatif - menandakan predikat "khusus", memberi laluan kepada penyebaran palsu.

Peraturan premis

Sekiranya terdapat dua premis negatif, tiada kesimpulan dapat dibuat

Penjelasan ini sangat mudah. Fungsi yang memenuhi "M" adalah berkaitan dengan "S" dengan "P". Jika kita menafikan hubungan "P" dengan "M" dan "S" dengan "M", tidak ada titik sambungan yang bernilai, tidak ada analogi yang boleh dibuat.

Contoh

PM) Semua bot tidak tenggelam.

Pm) Pelaut mengembara bukanlah kapal.

PC)?

Kesimpulan negatif tidak dapat diperoleh dari dua premis afirmatif

Ini adalah logik seperti yang dinyatakan dalam peraturan sebelumnya. Jika "S" berkaitan dengan "M" dan "P" juga berkaitan dengan "M", maka tidak ada cara dalam kesimpulan "S" dan "P".

Contoh

PM) Semua anjing setia.

Pm) Ogos adalah anjing.

PC) Ogos adalah penipuan. (?!)

Dua premis sifat tertentu tidak dapat menghasilkan kesimpulan

Ini akan memecahkan semua logik konseptual silogisme. Silogisme menimbulkan dari universal ke spesifik untuk memberikan kesimpulan yang menghubungkan makro dengan mikro. Jika dua premis yang kita ada adalah mikro (mereka adalah khusus), maka ia tidak berkaitan dengan satu sama lain dan, oleh itu, tidak ada kesimpulan yang sah..

Contoh

PM) Beberapa monyet berbulu.

Pm) Beberapa meow kucing.

PC)?

Kesimpulan akan sentiasa berlaku selepas zarah lemah

Dengan lemah, kita maksudkan berbanding dengan yang universal dan negatif berbanding yang positif. Seperti yang dinyatakan di dalam pernyataan, kesimpulan akan dikondisikan oleh negatif dan yang tertentu pada masa yang sedang dijalankan..

Contoh

PM) Semua anjing adalah anjing.

Pm) Ogos bukan anjing.

PC) Ogos bukan anjing.

Mod

Apabila kita bercakap tentang "mod" kita bercakap tentang bilangan kemungkinan kombinasi penghakiman mengikut klasifikasi mereka; iaitu, jenis A, E, I, O.

Seterusnya klasifikasi akan dijelaskan dan kemudian empat kombinasi paling mudah yang boleh dibuat di dalam alam semesta sebanyak 256 kemungkinan campuran akan dicontohkan.

Klasifikasi penghakiman

Setelah menghapuskan kualiti premis dan sambungan mereka, sudah tiba masanya untuk menetapkan jenis penghakiman yang mungkin mengandungi atau mengeluarkannya. Kami mempunyai empat kelas berikut:

A: afirmatif sejagat

Ini menyatakan bahawa semua "S" adalah "P". Sebagai contoh: "semua kucing adalah kucing" (S: universal-P: tertentu).

E: universal negative

Ini menyatakan bahawa tiada "S" adalah "P". Sebagai contoh: "tiada kucing adalah kucing" (S: universal-P: sejagat).

Saya: afirmatif tertentu

Ini menyatakan bahawa beberapa "S" adalah "P". Sebagai contoh: "sesetengah kucing adalah kucing" (S: tertentu-P: tertentu).

O: Negatif yang negatif

Ini menyatakan bahawa beberapa "S" bukan "P". Sebagai contoh: "sesetengah kucing bukan kucing" (S: khususnya-P: sejagat).

Kini premis, tanpa mengira kedudukan mereka (yang dalam struktur syllogisms) boleh terdiri dan bertindih dengan kombinasi berikut (ingatlah tugasan subject: "S", berkhutbah: "P" dan purata " M "):

Mod pertama

(P-M) / (S-M) = (S-P)

Contoh

PM) Kucing adalah felines.

Pm) Ogos adalah kucing.

PC) Ogos adalah kucing.

Cara kedua

(M-P) / (S-M) = (S-P)

Contoh

PM) Sesetengah kucing meow.

Pm) Ogos adalah kucing.

PC) August meows.

Mod Ketiga

(P-M) / (M-S) = (S-P)

Contoh

PM) Kucing adalah felines.

Pm) Feline meow.

PC) Meow adalah dari kucing.

Mod keempat

(M-P) / (M-S) = (S-P)

Contoh

PM) Sesetengah kucing meow.

Pm) Beberapa kucing adalah kucing.

PC) Kucing meow.

Perlu diingat bahawa dalam contoh-contoh ini kandungan kurungan pertama adalah premis unggul, yang kedua adalah premis inferior dan yang ketiga mewakili kesimpulan.

Ia jelas dilihat bagaimana logik berlaku dalam setiap kes dan bagaimana silogisme memberikan kita kesimpulan yang tidak dapat dipertikaikan.

Kepentingan

Walaupun masa itu telah ditubuhkan sumber falsafah ini (lebih daripada 2300 tahun), tidak kehilangan intipati dan kepentingannya. Ia telah menentang masa dan telah memberi laluan kepada sekolah-sekolah yang mempunyai akal dan pemikiran, menggantikan Aristoteles.

Silabisme membenarkan manusia untuk sepenuhnya, secara sederhana dan berkesan memahami alam sekitar, membenarkan dan menghubungkan setiap peristiwa yang timbul dekat dengannya.

Silabisme menunjukkan bahawa hanya melalui pemerhatian, amalan dan ujian kesilapan yang mungkin untuk mencapai pemahaman sebenar fenomena fizikal, sosial, psikologi dan semula jadi..

Setiap peristiwa global berkaitan dengan beberapa zarah, dan jika penyambung yang sesuai dijumpai, silogisme akan membolehkan penampilan kesimpulan yang menggabungkan alam semesta dengan peristiwa konkrit, meninggalkan perantisan.

Silogisme itu merupakan alat yang tidak sama dengan perkembangan logik, seperti skop pedagogi seperti dalam andragógico. Ini merupakan sumber untuk pemberdayaan logik pemikiran dan deduktif.

Rujukan

 1. Martínez Marzoa, F. (S. f.). The silogism dan proposisi. (n / a): Falsafah. Pulih daripada: filosofia.net
 2. Salgado, O. (2004). Struktur falsafah praktikal di Aristotle. Sepanyol: Jurnal falsafah UCM. Diperolehi daripada: revistas.ucm.es
 3. Gallegos, E. (S. f.). Tuhan dari silogisme. Mexico: Fokus. Pulih daripada: enfocarte.com
 4. Galisteo Gómez, E. (2013). Apakah itu silogisme? (n / a): Panduan. Pulih daripada: filosofia.laguia2000.com
 5. Belandria, M. (2014). Venezuela: Jurnal Sarjana Falsafah ULA. Diperolehi daripada: erevistas.saber.ula.ve