Kadar penggantian marginal bagaimana dikira dan contohThe kadar penggantian marginal (TMS) adalah jumlah produk yang pengguna bersedia untuk memindahkan produk lain, dengan syarat bahawa kebaikan baru memuaskan dengan cara yang sama. Ia digunakan dalam teori sikap acuh tak acuh untuk mengkaji kelakuan pengguna.

Ia boleh ditakrifkan sebagai bilangan unit produk X yang mesti ditinggalkan untuk mendapatkan unit tambahan produk Y, sambil mengekalkan tahap utiliti atau kepuasan yang sama. Oleh itu, ia melibatkan pertukaran barangan untuk mengubah peruntukan produk gabungan dalam pakej yang berbeza.

Keluk acuan adalah graf pakej yang berlainan daripada dua produk yang pengguna acuh tak acuh untuk memilih. Iaitu, ia tidak mempunyai keutamaan untuk satu pakej berbanding yang lain.

Jika unit produk dikurangkan, pengguna mesti diberi pampasan dengan lebih banyak unit produk lain untuk mengekalkan keadaan ketidakpedulian. Kadar penggantian marginal adalah kadar di mana penurunan dalam satu produk mesti dikompensasikan oleh peningkatan dalam produk lain.

Indeks

 • 1 Apakah kadar penggantian marginal??
  • 1.1 Prinsip mengurangkan kadar marginal penggantian
  • 1.2 Had
 • 2 Bagaimana ia dikira?
  • 2.1 Formula
 • 3 Contoh
 • 4 Rujukan

Apakah kadar penggantian marginal??

Kadar penggantian marginal adalah istilah ekonomi yang merujuk kepada titik di mana produk diganti oleh yang lain.

Kadar ini membentuk lengkung dengan cerun ke bawah, yang dikenali sebagai kurva ketidakpedulian. Setiap titik di sepanjang ia mewakili jumlah produk X dan produk Y yang sesuai untuk menggantikan satu sama lain.

Ia sentiasa berubah untuk beberapa titik tertentu dalam lengkung, secara matematik mewakili cerun lengkung pada ketika itu. Di mana-mana titik tertentu di sepanjang lengkung indiferens, kadar penggantian marginal adalah cerun lengkung indiferensinya pada ketika itu.

Sekiranya kadar marginal penggantian X oleh Y atau Y oleh X menurun, lengkung indiferensinya mesti cembung pada asal.

Sebaliknya, jika ia tetap, lengkung indiferensinya akan menjadi garis lurus yang cenderung turun ke kanan pada sudut 45 ° untuk setiap paksi. Sekiranya kadar penggantian marginal meningkat, keluk ketidakpedikaan akan menjadi cekung di asalnya.

Prinsip penurunan kadar marginal penggantian

TMS produk X berkenaan dengan produk Y berkurangan kerana lebih banyak produk X digantikan oleh produk Y. Dengan kata lain, selagi pengguna mempunyai lebih banyak produk X, dia akan bersedia untuk melepaskan produk kurang dan kurang Y.

Kelajuan di mana pengguna menggantikan produk X dengan produk Y lebih besar pada permulaannya. Walau bagaimanapun, apabila proses penggantian diteruskan, kadar penggantian mula menurun.

Had

Kadar penggantian marginal tidak mengkaji gabungan produk yang pengguna lebih suka atau lebih suka kurang daripada campuran lain, tetapi mengkaji kombinasi produk mana yang pengguna lebih suka..

Ia juga tidak meneroka utiliti kecil, iaitu bagaimana lebih baik atau lebih buruk pengguna akan dengan gabungan produk dan bukannya yang lain, kerana sepanjang keluk acuan semua kombinasi produk dinilai dengan cara yang sama oleh pengguna.

Bagaimana ia dikira?

Undang-undang berkurang utiliti marginal menyatakan bahawa utiliti marginal, yang merupakan utiliti tambahan bagi setiap unit baru produk, akan kurang daripada utiliti marginal unit terdahulu.

Iaitu, unit pertama produk mempunyai utiliti yang tertinggi, unit kedua mempunyai utiliti kedua tertinggi dan sebagainya.

Sekarang, jika pengguna menggantikan produk X untuk produk lain Y, ia mesti diberi pampasan dengan bilangan terbesar unit Y bagi unit pertama X, kuantiti kedua terbesar unit Y untuk unit kedua X, dan seterusnya secara berterusan.

Ini menunjukkan bahawa kadar penggantian marginal berubah secara berterusan apabila seseorang meneruskan keluk ketidakpedikaan.

Untuk perubahan yang sangat kecil dalam sesuatu produk, kadar penggantian marginal menghampiri cerun kurva ketidakpedutan, yang sama dengan perubahan Y dibahagikan dengan perubahan dalam X.

Formula

Kadar penggantian marginal (TMS) dikira antara dua produk yang diletakkan pada lengkung indiferen, menunjukkan satu titik utiliti yang sama bagi setiap gabungan "produk X" dan "produk Y". Formula untuk kadar penggantian marginal ialah:

TMSxy = - (Y1 - Y0) / (X1 - X0) = dy / dx, di mana:

- "X" dan "Y" masing-masing mewakili produk yang berbeza.

- dy / dx merujuk kepada terbitan y berkenaan dengan x.

Sebaliknya, TMSxy dan TMSyx tidak sama. Malah, mereka saling bertukar antara satu sama lain, iaitu, TMSyx = 1 / TMSxy.

Ia boleh ditunjukkan bahawa kadar marginal penggantian y bagi x adalah sama dengan harga x yang dibahagi dengan y. Ini bersamaan dengan utiliti marginal x dibahagi dengan utiliti marginal y, iaitu TMSxy = UMx / UMy

Kurva ketidakpedulian menjadi lebih mendatar kerana ia bergerak dari paksi-y ke paksi-x. Ia adalah kerana dan menjadi langka dan x menjadi berlimpah, kadar penggantian x marginal dengan y berkurangan. Ini dikenali sebagai kadar penggantian marginal yang berkurangan.

Contoh

Sebagai contoh, pengguna mesti memilih antara hamburger dan anjing panas. Untuk menentukan kadar penggantian marginal, pengguna diminta mengkombinasikan hamburger dan anjing panas yang memberikan kepuasan yang sama..

Apabila gabungan ini diplot, cerun garis yang dihasilkan adalah negatif.

Ini bermakna pengguna menghadapi penurunan kadar penggantian marginal. Walaupun mempunyai lebih banyak hamburger berhubung dengan anjing panas, pengguna akan sanggup memberikan anjing kurang panas untuk lebih banyak burger.

Dalam graf, di titik A, anda dapat melihat bahawa pengguna sudah bersedia untuk menggantikan (14-11) = 3 unit anjing panas untuk (25-20) = 5 unit tambahan hamburger. Oleh itu, pada peringkat ini, kadar penggantian anjing panas untuk pengguna burger adalah 5/3 = 1.67.

Walau bagaimanapun, pada titik B, pengguna untuk menggantikan lain (11-7) = 4 unit anjing panas memerlukan (40-25) = 15 unit tambahan hamburger, pada tahap ini TMS beliau 15/4 = 3, 75.

Dianggap bahawa mana-mana tiga kombinasi dalam graf mempunyai tahap utiliti yang sama.

Rujukan

 1. Adam Hayes (2019). Kadar Marginal Pergantian - Definisi MRS. Investopedia. Diambil dari: investopedia.com.
 2. Prateek Agarwal (2018). Kadar Marginal Penggantian. Ahli Ekonomi Pintar. Diambil dari: intelligenteconomist.com.
 3. Jan Obaidullah (2018). Kadar Marginal Pergantian. Xplaind. Diambil dari: xplaind.com.
 4. Smriti Chand (2019). Kadar Marginal Pergantian (MRS) | Ekonomi Perpustakaan Artikel Anda. Diambil dari: yourarticlelibrary.com.
 5. Toppr (2019). Kadar Marginal Pergantian. Diambil dari: toppr.com.