Teorem Moivre Mengenai Apa Yang Terdiri, Menunjukkan dan Latihan Yang TerselesaikanThe Teorem Moivre memohon proses asas algebra, seperti kuasa dan pengekstrakan akar dalam bilangan kompleks. Teorema itu dikemukakan oleh ahli matematik Perancis terkenal Abraham de Moivre (1730), yang mengaitkan bilangan kompleks dengan trigonometri.

Abraham Moivre membuat persatuan ini melalui ekspresi payudara dan kosinus. Ahli matematik ini menjana sejenis formula di mana ia adalah mungkin untuk menaikkan nombor kompleks z kepada kuasa n, iaitu integer positif yang lebih besar daripada atau sama dengan 1.

Indeks

 • 1 Apakah teorem Moivre itu??
 • 2 Demonstrasi
  • 2.1 Pangkalan induktif
  • 2.2 hipotesis induktif
  • 2.3 Memeriksa
  • 2.4 Integer negatif
 • 3 Latihan diselesaikan
  • 3.1 Pengiraan kuasa positif
  • 3.2 Pengiraan kuasa negatif
 • 4 Rujukan

Apakah teorem Moivre??

Teorem Moivre menyatakan perkara berikut:

Sekiranya anda mempunyai nombor kompleks dalam bentuk kutub z = r, di mana r adalah modul nombor kompleks z, dan sudut erti dipanggil amplitud atau hujah mana-mana nombor kompleks dengan 0 ≤ Ɵ ≤ 2π, untuk mengira kuasa n yang ia tidak perlu untuk membiaknya dengan sendiri n-kali; iaitu, tidak perlu membuat produk berikut:

Zn = z * z * z* ... * z = r□ * r□ * r□ * * * r   n-times.

Sebaliknya, teorem mengatakan bahawa apabila menulis z dalam bentuk trigonometrinya, untuk mengira kuasa n, kita meneruskan seperti berikut:

Sekiranya z = r (cos Ɵ + i * dosa) kemudian zn = rn (cos n * Ɵ + i * dosa n * Ɵ).

Sebagai contoh, jika n = 2, maka z2 = r2[cos 2 (ў) + i sin 2 (ў)]. Sekiranya anda mempunyai n = 3, maka z3 = z2 * z. Selain itu:

z3 = r2[cos 2 (ў) + i sin 2 (ў)] * r [cos 2 (ɵ) + i sin 2 (ɵ)] = r3[cos 3 (ў) + i sin 3 (ў)].

Dengan cara ini, nisbah trigonometri sinus dan kosinus boleh diperolehi untuk gandaan sudut, selagi nisbah trigonometrik sudut diketahui..

Dengan cara yang sama ia boleh digunakan untuk mencari ekspresi yang lebih tepat dan kurang mengelirukan untuk akar n nombor z kompleks, supaya zn = 1.

Untuk menunjukkan teorem Moivre, prinsip induksi matematik digunakan: jika integer "a" mempunyai harta "P", dan jika bagi mana-mana nombor integer "n" lebih besar daripada "a" yang mempunyai "P" memenuhi n + 1 juga mempunyai harta "P", maka semua bilangan bulat yang lebih besar daripada atau sama dengan "a" mempunyai harta "P".

Demonstrasi

Dengan cara ini, bukti teorem dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Asas induktif

Cek pertama untuk n = 1.

Seperti z1 = (r (cos Ɵ + i * sen Ɵ))1 = r1 (kos + i * sen Ɵ)1 = r1 [cos (1* □) + i * sen (1* □), kita mempunyai bahawa untuk n = 1 teorem dipenuhi.

Hipotesis induktif

Dianggap bahawa formula itu adalah benar untuk beberapa integer positif, iaitu, n = k.

zk = (r (cos Ɵ + i * sen Ɵ))k  = rk (kos k + i * sen k Ɵ).

Memeriksa

Ini terbukti benar untuk n = k + 1.

Seperti zk + 1= zk * z, kemudian zk + 1 = (r (cos Ɵ + i * sen Ɵ))k + 1 = rk (kos + i + i * sen kƟ) *  r (kos + i* senƟ).

Kemudian ungkapan berganda:

zk + 1 = rk + 1((cos)*(kos) + (kos kuali)*(i*sen.) + (i * sen kƟ)*(kos) + (i sen kƟ)*(i* senƟ)).

Buat seketika faktor r tidak diabaikank + 1,  dan faktor umum saya dialih keluar:

(kos kept)*(kos) + i (kos kept)*(sinƟ) + i (sen kƟ)*(kos) + i2(sen kuali)*(sen).

Bagaimana saya2 = -1, kami menggantikannya dalam ungkapan dan kami dapat:

(kos kept)*(kos) + i (kos kept)*(sinƟ) + i (sen kƟ)*(kos) - (sen kƟ)*(sen).

Kini bahagian sebenar dan khayalan diperintahkan:

(kos kept)*(kos) - (sen kƟ)*(sinƟ) + i [(sen kƟ)*(kos) + (kos kuali)*(sen)].

Untuk memudahkan ungkapan, identiti trigonometri bagi jumlah sudut bagi kosinus dan sinus diguna pakai, iaitu:

cos (A + B) = cos A * cos B - sen A * sen B.

sen (A + B) = dosa A * cos B - cos A * cos B.

Dalam kes ini, pembolehubah adalah sudut dan k. Menggunakan identiti trigonometri, kami mempunyai:

cos kƟ * kos -  sen kƟ * senƟ = cos (kƟ + Ɵ)

sen kƟ * kos + kos * senƟ = sen (kƟ + Ɵ)

Dengan cara ini, ungkapan itu tetap:

zk + 1 = rk + 1 (cos (kÏ + +) + i * sen (kƟ + Ɵ))

zk + 1 = rk + 1(cos [(k +1)] + i * sen [(k +1)]].

Oleh itu, dapat ditunjukkan bahawa hasilnya adalah benar untuk n = k + 1. Dengan prinsip induksi matematik, disimpulkan bahawa hasilnya adalah benar untuk semua integer positif; iaitu, ≥ 1.

Integer negatif

Teorem Moivre juga digunakan apabila n ≤ 0. Pertimbangkan integer negatif "n"; maka "n" boleh ditulis sebagai "-m", iaitu, n = -m, di mana "m" adalah integer positif. Oleh itu:

(kos + i * sen Ɵ)n = (kos + i * sen Ɵ) -m

Untuk mendapatkan eksponen "m" dengan cara yang positif, ungkapan itu ditulis secara songsang:

(kos + i * sen Ɵ)n = 1 ÷ (kos + i * sen Ɵ) m

(kos + i * sen Ɵ)n = 1 ÷ (kos m + i * sen mƟ)

Sekarang, digunakan jika z = a + b * i adalah nombor kompleks, maka 1 ÷ z = a-b * i. Oleh itu:

(kos + i * sen Ɵ)n = cos (mƟ) - i * sen (m).

Menggunakan cos (x) = cos (-x) dan bahawa -sen (x) = sin (-x), kita perlu:

(kos + i * sen Ɵ)n = [kos (mohon) - i * sen (m)]]

(kos + i * sen Ɵ)n = cos (- mƟ) + i * sen (-m)

(kos + i * sen Ɵ)n = cos (n) - i * sen (neces).

Dengan cara itu, kita boleh mengatakan bahawa teorem berkenaan untuk semua nilai integer "n".

Latihan yang diselesaikan

Pengiraan kuasa positif

Salah satu operasi dengan nombor kompleks dalam bentuk kutubnya adalah pendaraban antara dua ini; dalam kes itu modul dikalikan dan hujah-hujah ditambah.

Jika anda mempunyai dua nombor kompleks z1 dan z2 dan anda ingin mengira (z1* z2)2, Kemudian kita meneruskan seperti berikut:

z1z2 = [r1 (kos Ɵ1 + i * sen Ɵ1)] [r2 (kos Ɵ2 + i * sen Ɵ2)]

Hartanah distributif digunakan:

z1z2 = r1 r2 (kos Ɵ1 * kos Ɵ2 + i * kos Ɵ1 * i * sen Ɵ2 + i * sen Ɵ1 * kos Ɵ2 + i2* sen Ɵ1 * sen Ɵ2).

Mereka dikumpulkan, mengeluarkan istilah "i" sebagai faktor sepunya ungkapan:

z1z2 = r1 r2 [kos Ɵ1 * kos Ɵ2 + i (kos Ɵ1 * sen Ɵ2 + sen Ɵ1 * kos Ɵ2) + i2* sen Ɵ1 * sen Ɵ2]

Bagaimana saya2 = -1, diganti dalam ungkapan:

z1z2 = r1 r2 [kos Ɵ1 * kos Ɵ2 + i (kos Ɵ1 * sen Ɵ2 + sen Ɵ1 * kos Ɵ2) - sen Ɵ1 * sen Ɵ2]

Istilah sebenar dikumpulkan semula dengan sebenar, dan khayalan dengan khayalan:

z1z2 = r1 r2 [(kos1 * kos Ɵ2 - sen Ɵ1 * sen Ɵ2) + i (kos Ɵ1 * sen Ɵ2 + sen Ɵ1 * kos Ɵ2)]

Akhir sekali, sifat trigonometri digunakan:

z1z2 = r1 r2 [cos (ў1 + □2) + i sen (□1 + □2)].

Kesimpulannya:

(z1* z2)2= (r1 r2 [cos (ў1 + □2) + i sen (□1 + □2)])2

= R12r22[cos 2 * (□1 + □2) + i sen 2 * (□1 + □2)].

Latihan 1

Tuliskan nombor kompleks dalam bentuk kutub jika z = - 2 -2i. Kemudian, dengan menggunakan teorem Moivre, hitung z4.

Penyelesaian

Nombor kompleks z = -2 -2i dinyatakan dalam bentuk segi empat tepat z = a + bi, di mana:

a = -2.

b = -2.

Mengetahui bahawa bentuk polar adalah z = r (cos Ɵ + i * dosa), anda perlu menentukan nilai modul "r" dan nilai hujah "Ɵ". Sebagai r = √ (a² + b²), nilai yang diberikan digantikan:

r = √ (a² + b²) = √ ((- 2) ² + (- 2) ²)

= √ (4 + 4)

= √ (8)

= √ (4 * 2)

= 2√2.

Kemudian, untuk menentukan nilai "" ", bentuk segi empat tepat ini digunakan, yang diberikan oleh formula:

tan Ɵ = b ÷ a

tan Ɵ = (-2) ÷ (-2) = 1.

Sebagai tan (Ɵ) = 1 dan anda perlu<0, entonces se tiene que:

Ɵ = arctan (1) + Π.

= Π / 4 + Π

= 5Π / 4.

Oleh kerana nilai "r" dan "" "telah diperoleh, nombor kompleks z = -2 -2i boleh dinyatakan dalam bentuk kutub dengan menggantikan nilai:

z = 2√2 (cos (5Π / 4) + i * sen (5Π / 4)).

Kini teorem Moivre digunakan untuk mengira z4:

z4= 2√2 (cos (5Π / 4) + i * sen (5Π / 4))4

= 32 (cos (5Π) + i * sen (5Π)).

Latihan 2

Cari produk nombor kompleks dengan menyatakannya dalam bentuk kutubnya:

z1 = 4 (cos 50o + i* 50 seno)

z2 = 7 (kos 100o + i* 100 seno).

Kemudian, kirakan (z1 * z2) ².

Penyelesaian

Mula-mula produk nombor yang diberikan terbentuk:

z1 z2 = [4 (kos 50o + i* 50 seno)] * [7 (cos 100o + i* 100 seno)]

Kemudian kalikan modul bersama-sama, dan tambahkan argumen:

z1 z2 = (4 * 7)* [cos (50o + 100o) + i* sen (50o + 100o)]

Ungkapan ini dipermudah:

z1 z2 = 28 * (cos 150o + (i* 150 seno).

Akhir sekali, teorem Moivre digunakan:

(z1 * z2) ² = (28 * (cos 150o + (i* 150 seno)) ² = 784 (kos 300)o + (i* 300 seno)).

Pengiraan kuasa negatif

Untuk membahagikan dua nombor kompleks z1 dan z2 dalam bentuk polarnya, modul dibahagikan dan hujah dikurangkan. Oleh itu, bilangan adalah z1 ÷ z2 dan ia dinyatakan seperti berikut:

z1 ÷ z2 = r1 / r2 ([cos (ў1- □2) + i sen (□1 - □2)]).

Seperti dalam kes sebelumnya, jika anda ingin mengira (z1 ÷ z2) ³ pertama pembahagian dibuat dan kemudian teorem Moivre digunakan.

Latihan 3

Diberikan:

z1 = 12 (cos (3π / 4) + i * sin (3π / 4)),

z2 = 4 (cos (π / 4) + i * sin (π / 4)),

hitung (z1 ÷ z2) ³.

Penyelesaian

Berikutan langkah yang dinyatakan di atas, dapat disimpulkan bahawa:

(z1 ÷ z2) ³ = ((12/4) (cos (3π / 4 - π / 4) + i * sin (3π / 4 - π / 4))) ³

= (3 (cos (π / 2) + i * sin (π / 2))) ³

= 27 (cos (3π / 2) + i * sin (3π / 2)).

Rujukan

 1. Arthur Goodman, L. H. (1996). Algebra dan trigonometri dengan geometri analisis. Pendidikan Pearson.
 2. Croucher, M. (s.f.). Dari Teorem Moivre untuk Identiti Trig. Projek Demonstrasi Wolfram.
 3. Hazewinkel, M. (2001). Encyclopaedia of Mathematics.
 4. Max Peters, W. L. (1972). Algebra dan Trigonometri.
 5. Pérez, C. D. (2010). Pendidikan Pearson.
 6. Stanley, G. (s.f.). Algebra linear Graw-Hill.
 7. , M. (1997). Precalculus Pendidikan Pearson.