Teori Motivasi mengikut Sekolah Psikologi yang berbezaThe teori motivasi Mereka telah hadir sejak permulaan psikologi dan telah menjadi objek kajian pelbagai penulis dan paradigma sains ini.

Kata motivasi datang dari etimologi dari "mudah alih" yang bermaksud apa yang memobilisasi individu untuk bertindak. Maksudnya, motivasi mengaktifkan, mengarah dan menyumbang kepada penyelenggaraan tingkah laku kita.

Motivasi, dalam dirinya sendiri, adalah pembinaan hipotesis. Iaitu, ia adalah pemboleh ubah yang tidak mengejutkan dengan sendirinya. Ini adalah satu kesimpulan bahawa kita membina dari pemerhatian tingkah laku tertentu dan / atau peristiwa yang mendahului atau konsisten dengan tingkah laku tertentu.

Dari segi psikologi, sangat penting untuk menjawab apakah motivasi dan apakah mekanisme operasi, kerana dengan cara ini kita akan tahu mengapa tingkah laku berlaku dan dapat mengenal pasti proses asas yang bermula tingkah laku dan menyimpannya.

Sepanjang siaran, kami akan mengetahui pelbagai jenis motivasi dan konsep lain yang berkaitan. Walaupun, pertama sekali, adalah penting untuk menekankan bahawa motivasi utama bertindak balas kepada asas biologi dan ini, juga, berfungsi sebagai asas motivasi menengah yang merespon mekanisme psikologi. 

Pendekatan saintifik yang pertama untuk mengkaji motivasi dikaitkan dengan konsep naluri yang berkait rapat dengan teori Darwin.

William McDougall menyatakan bahawa, tanpa naluri, manusia tidak akan lebih daripada massa lengai. Beliau juga menegaskan bahawa naluri terdiri daripada tiga komponen: kognitif, afektif dan penyambung.

Teori mengenai motivasi dalam psikologi

Seterusnya, kita akan melihat teori-teori yang berbeza yang ada pada motivasi dalam psikologi, masing-masing dibingkaikan dalam paradigmanya.

Kelakuan

Pendekatan psikologi ini dilahirkan di tangan Watson dalam psikologi akademik. Matlamat psikologi tingkah laku adalah menerangkan tingkah laku melalui aspek tingkah laku yang boleh diukur dan boleh diukur.

Di dalam behaviorisme, terdapat pelbagai cabang seperti neo-behaviorism (metodologi) dan radikal.

Dalam apa yang merujuk kepada kajian motivasi, neobehaviorisme mengambil konsep momentum dan Clark L. Hull mempromosikan perkembangan model yang sistematik di mana beliau membentangkan istilah yang berbeza:

 • Potensi reaksi: kecenderungan untuk reaksi berlaku di hadapan rangsangan.
 • Kekuatan tabiat: intensiti tabiat yang terbentuk dalam tubuh semasa pembelajaran berlangsung.
 • Impuls: keadaan keperluan organisma. Ini bermakna bahawa organisma yang sated tidak akan bertindak dengan cara yang sama seperti organisma yang dilucutkan.

Dari konsep-konsep ini dan bagaimana mereka dapat berinteraksi dengan cara matematik, hasil penyelidikan yang dijalankan oleh Hull menunjukkan bahawa ia adalah penting untuk menambah elemen motivasi.

Tingkah laku radikal, oleh Skinner, membicarakan pengkondisian operan. Paradigma ini menyatakan bahawa situasi di mana tindak balas diikuti oleh akibat, tindak balas ini dikaitkan dengan akibatnya.

Pada ketika ini, kita perlu membincangkan motivasi ekstrinsik yang berlaku apabila kita mengharapkan manfaat apabila melakukan sesuatu tindakan. Dalam kes ini, kita boleh menyebut orang yang bekerja dengan insentif, iaitu, anda mendapat lebih banyak jika anda mendapat lebih ramai pelanggan, sebagai contoh.

Psikologi Kognitif

Ia dilahirkan sebagai kesinambungan neo-behaviorism, yang juga dikenali sebagai behaviorism behavioral. Pendekatan ini kepada psikologi, mengambil sebagai objek kajian hati nurani atau minda manusia.

Mengenai pendekatan motivasi, objek utama kajian adalah tingkah laku yang sengaja bertujuan untuk mencapai matlamat. Kebanyakan kajian yang berkaitan dengan motivasi berlaku dari tahun 80-an, terutamanya pada tahun 90-an.

Salah satu konsep utama psikologi kognitif, yang berkaitan dengan motivasi dan emosi adalah "penilaian" yang biasanya diterjemahkan oleh penilaian.

Secara umum, kerana setiap penulis mengambil pendekatan yang berbeza terhadap penilaian, ini merujuk kepada proses penilaian berterusan bahawa manusia membuat perubahan yang berlaku di alam sekitar. Ia mempunyai penilaian yang berbeza yang berikut:

 • Penilaian motivasi: penilaian objek mengikut relevansinya dan kesesuaiannya dalam pencapaian matlamat peribadi.
 • Penilaian Afektif: dengan secara automatik menilai jika sesuatu peristiwa bermanfaat, berbahaya atau neutral.
 • Penilaian Kognitif: apabila kita secara sedar menilai sesuatu mengikut kemahiran, sumber daya yang mengatasi, peraturan sosial, dll..

Pada amnya, sumbangan dari Psikologi Kognitif kepada motivasi dan proses motivasi telah berubah-ubah dan jamak. Malah, pluraliti ini telah menyebabkan kesukaran yang besar dalam dapat terus berurusan dengan dan mengkaji topik motivasi dan aplikasinya.

Antara ahli sains, motivasi adalah tumpuan kajian yang menimbulkan ketidaksetujuan. Walaupun fakta ini, terdapat beberapa perkara di mana mereka mencapai perjanjian:

 • Konsep yang berkaitan dengan motivasi adalah kandungan mentalistik yang tinggi. Sesetengah daripada mereka adalah jangkaan, atribusi kausal, matlamat ... Kesemua mereka merujuk kepada jangkaan.
 • Kepentingan dalam mengarahkan kajian motivasi sedar, yang berkaitan dengan tingkah laku sukarela dan sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan cara ini, difahami bahawa tingkah laku manusia adalah berkaitan dengan tujuan yang direncanakan dan sedar.

Garrido (2000) mencadangkan kewujudan tiga dimensi yang membolehkan kita membezakan bagaimana, sepanjang sejarah psikologi, motivasi telah difahami. Mereka adalah:

 "Peluang bebas berbanding determinisme".

"Penantian matlamat berbanding mekanisme".

 "Manusia sebagai sistem pengawalan diri berbanding lelaki mesin".

Dari psikologi kognitif mengamalkan postur motivasi yang dicirikan oleh kehendak bebas, jangkauan matlamat dan pengawalan diri manusia.

Pertama, dianggap bahawa tingkah laku manusia tidak dikondisikan oleh faktor dalaman atau faktor luaran, seperti yang dilakukan oleh behaviorisme radikal. Psikologi kognitif menentukan bahawa ia adalah hasil daripada keputusan, keputusan peribadi individu. Dengan cara ini, manusia adalah agen dan bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka sendiri.

Kedua, sekali lagi bertentangan dengan behaviorisme, manusia tidak bertindak secara mekanikal untuk rangsangan tetapi, yang mempunyai keupayaan untuk menjangka matlamat dan, dengan itu, untuk memberi respons kepada mereka.

Di tempat ketiga dan terakhir, psikologi kognitif menganggap bahawa manusia adalah sistem dengan kapasiti pengawalan diri berdasarkan mekanisme maklum balas dan proksi.

Yang pertama dari mereka, retroaksi, membolehkan untuk membandingkan keadaan tidak seimbang dengan keadaan yang diingini untuk mengaktifkan atau menghalang sistem yang mengawal tingkah laku.

Mekanisme proksi membolehkan untuk membuat perbandingan jangkaan kognitif keadaan yang diingini dengan keadaan semasa dan oleh itu, tingkah laku tertentu akan dijalankan untuk mencapai objektif yang diinginkan.  

Semasa tahun 1990-an, satu siri teori mini tentang motivasi mula muncul. Kelimpahan ini, menyumbang kepada kekayaan pengajian yang lebih besar dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai motivasi, tetapi juga telah mempromosikan konsepsi yang terputus dari psikologi motivasi yang telah membuat kesulitan penjelasan teori unik.

Dengan cara ini, Reeve (1994) menyumbang kepada teori-teori motivasi intrinsik yang timbul daripada motivasi ekstrinsik yang Skinner bercakap. Motivasi intrinsik merujuk kepada bahawa kita melakukan tindakan tertentu untuk kepuasan semata-mata yang kita rasakan ketika menjalankannya, contohnya, ketika kita berlatih beberapa hobi.

Ahli teori orientasi motivasi ini, jelaskan bahawa individu membangun tingkah laku tertentu apabila rangsangan pengukuhan adalah minimum atau agak tidak wujud. Dengan cara ini, mereka mencadangkan kewujudan satu siri keperluan psikologi yang bertanggungjawab untuk permulaan dan penyelenggaraan tingkah laku tertentu yang dipanggil "bermotivasi secara intrinsik".

Pendekatan Psychoanalytic dan Humanistic

Dari pendekatan ini, kita bercakap tentang kesedaran diri, iaitu proses pembangunan di mana ia meninggalkan pembelaan, kekejaman dan rasa malu terhadap ketergantungan kanak-kanak dan mendekati peraturan mandiri autonomi, penilaian realistik, belas kasihan terhadap orang lain. dan nilai untuk mencipta dan meneroka.

Proses penanaman dan pertumbuhan diri membolehkan manusia mendekati pertumbuhan yang sihat berdasarkan kepada autonomi dan keterbukaan, juga dikenali sebagai pengalaman.

Di dalam psikologi humanis, Abraham Maslow, mencadangkan kewujudan kumpulan keperluan yang saling berkaitan dan yang mentadbir dan mengatur semua keperluan lain. Mereka dianjurkan dalam hierarki yang membentangkan lima kelompok yang diklasifikasikan dari kekurangan kepada pertumbuhan diri dan dikenali sebagai piramid Maslow (1943).

Terdapat satu siri kenyataan yang membantu kita memahami teori Maslow:

 1. Keperluan diatur oleh diri mereka sendiri dalam hirarki, mengikut kuasa atau kekerasan yang mereka lakukan.
 2. Semakin rendah keperluannya terletak di hierarki, semakin cepat ia akan muncul dalam perkembangan manusia.
 3. Dengan cara ini, keperluan yang muncul dalam hierarki berpuas hati secara berurutan, dari yang paling rendah hingga paling tinggi.

Semua keperluan yang dicerminkan, adalah psikologi, kecuali peringkat pertama hierarki, yang paling rendah dan yang membincangkan keperluan fisiologi.

Di dalam keperluan psikologi, kita dapati dua kumpulan: kekurangan dan pertumbuhan. Keperluan kekurangan adalah gangguan psikologi dan keperluan untuk keselamatan, kepunyaan dan harga diri. Mereka adalah perlu bagi kami sebagai suplemen vitamin. Kita memerlukannya untuk pembangunan kita.

Mengenai keperluan pertumbuhan, mereka berkaitan dengan kesedaran diri, mereka muncul ke permukaan dan mengembalikan orang yang gelisah dan tidak puas.

Piramid Maslow

Seterusnya, kita akan melihat semua lima strata yang membentuk hierarki piramid Maslow. Perintah yang akan kita ikuti adalah dari yang lebih rendah kepada atasan.

Keperluan fisiologi

Mereka adalah organik dan penting untuk terus hidup. Mereka adalah yang paling asas kerana sehingga mereka tidak dapat dipenuhi, tidak mungkin untuk mencapai tahap tinggi. Contoh-contoh keperluan ini adalah makanan, tidur, pernafasan, seks, tempat tinggal ...

Keperluan Keselamatan

Mereka berkaitan dengan keselamatan, ketenteraman, kestabilan peribadi yang boleh dicapai melalui pendapatan dan sumber, kesihatan, dan sebagainya..

Keperluan Gabungan

Ini masuk akal apabila orang-orang yang lebih rendah segera berpuas hati. Dalam kategori ini, kita dapati cinta, kasih sayang, kepunyaan kumpulan sosial; mereka semua bertujuan untuk melawan perasaan yang muncul dari kesepian.

Keperluan ini benar-benar hadir dan berakar dalam masyarakat, apabila orang membuat keputusan untuk berkahwin, membentuk keluarga, mengambil bahagian dalam masyarakat, tergolong dalam sebuah kelab ... Pendek kata, ia berkaitan dengan kehidupan dalam masyarakat.

Keperluan Pengiktirafan

Apabila individu bertemu dan memperoleh seluruh strata sebelumnya, jenis keperluan ini muncul, yang merupakan harga diri, pengiktirafan, pencapaian pencapaian, menghormati orang lain, dan sebagainya..

Apabila keperluan ini dipenuhi, orang itu melihat dirinya sendiri sebagai berharga dan percaya diri. Dalam kes yang bertentangan, orang cenderung untuk mengembangkan perasaan yang berkaitan dengan rendah diri dan tidak memberi nilai kepada diri mereka sendiri.

Dalam kategori ini, Maslow menerangkan dua jenis keperluan pengiktirafan. Di tempat pertama, keperluan yang lebih rendah yang menghormati orang lain, keperluan status, pengiktirafan, reputasi, martabat, kemuliaan, dan sebagainya. Yang lebih tinggi, tentukan rasa hormat terhadap diri sendiri, apabila orang membangun perasaan seperti keyakinan diri, kecekapan, kebebasan dan kebebasan.

Keperluan pencapaian diri

Langkah terakhir piramid. Keperluan ini, seperti yang saya katakan tadi, berkaitan dengan pertumbuhan peribadi. Mereka adalah keperluan dalaman yang ditujukan ke arah pembangunan rohani dan moral, pencarian misi dalam kehidupan, bantuan yang diberikan dengan cara yang tidak berminat yang diberikan kepada orang lain, dll..

Rujukan

 1. Reeve, J. (2003) Motivasi dan Emosi (edisi ke-3) (V. Campos, trad.) Mexico: McGraw-Hill.
 2. Barberá, E. (1999). Kerangka konseptual dan penyelidikan motivasi manusia. Majalah Elektronik Motivasi dan Emosi.
 3. Garrido, I. (2000) Motivasi: mekanisme pengawalan tindakan. Majalah Elektronik Motivasi dan Emosi.