Falsafah - Halaman 3

Biografi, Falsafah dan Sumbangan Rousseau

Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) adalah seorang penulis, ahli falsafah, ahli botani, naturalis dan ahli muzik, yang berjaya mempersoalkan struktur sosial dan...

Richard W. Paul Biografi dan Sumbangan Utama

Richard W. Paul Beliau adalah seorang ahli falsafah yang mempromosikan pembangunan model yang membolehkan perkembangan sistematik kemahiran berfikir kritis. Beliau...

Tanggungjawab etika Makna, Contoh

The tanggungjawab etika ia adalah pemenuhan perjanjian tersirat atau eksplisit mengenai apa yang harus menjadi kelakuan yang sesuai dan menghormati dalam bidang...

René Descartes Biografi, Falsafah dan Sumbangan

René Descartes (1596-1650) adalah seorang ahli falsafah, ahli matematik dan ahli sains Perancis, yang paling ketara adalah sumbangan perkembangan geometri,...

Ciri-ciri etika, jenis dan kritikan etika

The relativisme beretika ia adalah teori yang berpendapat bahawa tidak ada aturan sejagat yang mutlak dalam kebenaran moral masyarakat. Oleh...

Sejarah Realisme Filsafat, Pemikiran, Cawangan

The realisme falsafah Ia adalah arus dengan beberapa pemikiran yang menyatakan bahawa objek wujud secara bebas daripada pemerhati. Walaupun para...

Porfirio Tree In What It Consists, What It Serves and Examples

The Pokok porfiri Ia merupakan gambarajah yang dicipta oleh pemikir falsafah dengan nama yang sama, pada abad ketiga. Gambar rajah...

Ciri-ciri, Deduktif dan Jenis Deduktif

The penalaran deduktif ia adalah sejenis pemikiran logik di mana kesimpulan tertentu diambil dari premis umum. Ini adalah cara berfikir menentang penalaran...

Ciri-ciri rasionalisme kritikal, wakil

The  rasionalisme kritikal adalah sistem metodologi falsafah yang cuba merumuskan prinsip penjelasan rasional pengetahuan, tindakan manusia, idea dan institusi sosial...