Matematik - Halaman 2

Contoh teorem Varignon dan Latihan yang diselesaikan

The Teorem Varignon menetapkan bahawa jika mana-mana segi empat mata mana-mana mata terus digabungkan ke sisi, satu jajaran yang dihasilkan....

Teorem Thales dari Miletus Pertama, Kedua dan Contoh

Yang pertama dan kedua Teorem Thales dari Miletus mereka didasarkan pada menentukan segi tiga daripada yang lain yang sama (teorem...

Teorem Moivre Mengenai Apa Yang Terdiri, Menunjukkan dan Latihan Yang Terselesaikan

The Teorem Moivre memohon proses asas algebra, seperti kuasa dan pengekstrakan akar dalam bilangan kompleks. Teorema itu dikemukakan oleh ahli...

Teorem Lamy (dengan Latihan yang Selesai)

The Teorem Lamy menetapkan bahawa apabila suatu badan yang tegar berada dalam keseimbangan dan atas tindakan tiga pasukan coplanar (tentera yang...

Formula, Demonstrasi, Aplikasi dan Latihan Teorem Euclid

The Teorem Euclid Ia menunjukkan sifat-sifat segi tiga tepat dengan melukis garisan yang membahagikan kepada dua segi tiga baru yang...

Teorem Chebyshov Apa Itu Terdiri, Aplikasi dan Contoh

The Teorem Chebyshov (atau ketidaksamaan Chebyshov) adalah salah satu daripada keputusan klasik yang paling penting dalam kebarangkalian teori. Ia membenarkan...

Penjelasan Teori, Aplikasi dan Latihan Bolzano yang telah diselesaikan

The Teorem Bolzano menyatakan bahawa jika fungsi selanjar pada semua titik selang tertutup [a, b] dan memegang imej "a" dan...

Penjelasan teorem Bayes, aplikasi, latihan

The Teorem Bayes adalah satu prosedur yang membolehkan kita untuk menyatakan kebarangkalian bersyarat sesuatu peristiwa rawak A diberikan B, dari...

Sejarah Sistem Octal, Penomboran Sistem dan Penukaran

The sistem oktal ia adalah sistem pengiraan kedudukan asas lapan (8); iaitu, ia terdiri daripada lapan digit, iaitu: 0, 1,...