Matematik - Halaman 5

Apakah Nilai Mutlak dan Relatif? (dengan contoh)

The nilai mutlak dan relatif mereka adalah dua definisi yang digunakan untuk nombor semula jadi. Walaupun mereka mungkin kelihatan sama,...

Apa itu Gravicentro? (dengan contoh)

The gravicentro adalah definisi yang banyak digunakan dalam geometri apabila bekerja dengan segitiga.Untuk memahami takrif gravicentro adalah perlu terlebih dahulu...

Apakah Faktor Proportionality? (dengan Latihan yang telah diselesaikan)

The faktor perkadaran atau pemalar kepelbagaian adalah nombor yang akan menunjukkan berapa banyak perubahan objek kedua berkaitan dengan perubahan yang...

Apa Perbezaan Ada Antara Fraksi Umum dan Nombor Desimal?

Untuk mengenal pasti apakah perbezaan di antara pecahan biasa dan perpuluhan sudah cukup untuk mengamati kedua-dua unsur: satu mewakili nombor...

Sifat Kesaksamaan

The sifat persamaan mereka merujuk kepada hubungan antara dua objek matematik, sama ada nombor atau pembolehubah. Ia dilambangkan dengan simbol "=",...

Penjelasan dan latihan produk yang ketara diselesaikan

The produk yang luar biasa mereka adalah operasi algebra, di mana pendaraban polinomial dinyatakan, yang tidak perlu diselesaikan secara tradisional,...

Produk Cross Properties, Aplikasi dan Latihan yang Selesai

The Produk silang atau vektor produk Ini adalah cara untuk membiak dua atau lebih vektor. Terdapat tiga cara untuk membiak vektor,...

Ciri-ciri Prisma Trapezoid dan Bagaimana Mengira Volum

A prisma trapezoid ia adalah prisma sedemikian rupa sehingga poligon yang terlibat adalah trapezoid. Takrif prisma adalah badan geometri seperti...

Ciri-ciri Prism Heptagonal dan Cara Menghitung Jilid

A prisma heptagonal adalah tokoh geometrik yang, seperti namanya, melibatkan dua definisi geometri iaitu: prisma dan heptagon."Prisma" adalah angka geometri...